Uw mandje bevat 0 artikelen
 
 
 

Loxazol Hydrof Crème 50mg/g

Lees voor gebruik de bijsluiter. Klik hier om deze te downloaden.

Klik hier om direct naar de medicijnencyclopedie te gaan.

Artikelnaam: Loxazol Hydrof Crème 50mg/g
Inhoud: 30 G
Verkoopprijs: 17,50
Vergoeding: Wordt vergoed via zorgverzekering indien op recept 
   
Leverancier: Glaxosmithkline B.v.
RVG-nummer: 14487
Status: Geregistreerd geneesmiddel in Nederland
Werkzame stof:
 • Permetrine
Hulpstoffen:
 • Formaldehyde
 • Glycerol
 • Isopropylmyristaat
 • Natriumhydroxide
 • Glycerylmonostearaat
 • Wolvetalcoholen
 • Paraffine, vloeibaar
 • Water, gezuiverd
 • Butylhydroxytolueen
 • Middellangeketentriglyceriden
 • Macrogol(20)cetostearylether
 • Carbomeer, soort onbekend
 • Macrogol(n)cetylether

Loxazol Hydrof Crème 5%

Samenstelling
Loxazol 5%, hydrofiele crème 50 mg/g, bevat als werkzaam bestanddeel permetrine 50 mg/g in de vorm van cis- en transisomeren in de verhouding 25:75. Als conserveringsmiddel is formaldehyde 1 mg/g toegevoegd. De crème is wit.

Bijzonderheden
Geen.

Eigenschappen

Farmacologie: Permetrine is een synthetisch pyrethroïd. Bij insekten veroorzaakt blootstelling aan permetrine elektrochemische afwijkingen in de membraan van exciteerbare cellen. Dit leidt tot sensorische hyperexcitabiliteit, incoördinatie en uitputting. Waarschijnlijk berust de werking bij scabies op een zelfde mechanisme. Er zijn geen gegevens over een eventuele ovicide werking van dit geneesmiddel.

Farmacokinetiek: Permetrine wordt door zoogdieren snel gemetaboliseerd. De metabolieten worden voornamelijk renaal uitgescheiden. Na het aanbrengen van de crème op het gehele lichaam bij gezonde vrijwilligers of scabiespatiënten is de belangrijkste metaboliet van permetrine binnen 7 uur in de urine aantoonbaar. Ofschoon de uitscheiding voornamelijk binnen de eerste 48 uur plaatsvindt, zijn bij sommige personen tot 14 dagen na de behandeling nog zeer lage concentraties in de urine aantoonbaar. Gezien het patroon van de uitscheiding wordt ongeveer 1% van de aangebrachte hoeveelheid permetrine gedurende de eerste 48 uur geabsorbeerd.

Indicaties
Loxazol 5% is bestemd voor de behandeling van scabies.

Contra-indicaties
Het gebruik van Loxazol 5% is gecontraïndiceerd bij personen met een gebleken overgevoeligheid voor permetrine, voor andere pyrethroïden of pyrethrinen of een der andere bestanddelen van de crème.

Bijwerkingen
Bij sommige personen kunnen huidklachten, in de vorm van een branderig of stekend gevoel, voorkomen na het aanbrengen van de crème. Deze zijn meestal mild en van voorbijgaande aard en kunnen bij patiënten met ernstige scabies vaker voorkomen. Andere verschijnselen van irritatie, zoals exantheem, oedeem, eczeem, huiduitslag en pruritus kunnen voorkomen als behorende tot het natuurlijke verloop van scabies. Allergische huidreacties kunnen optreden.

Waarschuwingen en voorzorgen
Loxazol 5% is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Loxazol 5% dient niet met de ogen in contact te komen. Bij contact met de ogen dienen deze met veel water of, indien mogelijk, met fysiologisch zout gespoeld te worden. Er zijn slechts beperkte gegevens over het gebruik bij oudere personen. Ofschoon er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogde kans op ongewenste neveneffecten, dienen personen ouder dan 70 jaar onder medisch toezicht te worden behandeld.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie
Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Reproduktiestudies bij dieren hebben geen aanwijzingen voor verminderde vruchtbaarheid of toxiciteit voor de foetus gegeven bij toepassing van permetrine tijdens de zwangerschap. Dierstudies bezitten echter niet altijd voorspellende waarde voor het gebruik bij de mens. Bij dieren is aangetoond dat permetrine de placenta passeert en in de moedermelk voorkomt. Zoals voor de meeste geneesmiddelen geldt, dient het gebruik van Loxazol 5% door zwangere vrouwen of tijdens de lactatie te worden vermeden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Gezien de aard van dit produkt is een effect echter niet waarschijnlijk.

Interacties
Er zijn geen interacties met permetrine bekend.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering: Aangezien er grote individuele verschillen in grootte van de oppervlakte en type van de huid bestaan, kunnen slechts benaderingen van de voor een eenmalige behandeling benodigde hoeveelheid crème worden gegeven. Het volgende dient als richtlijn voor een éénmalige behandeling.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: tot 1 tube.

Kinderen van 5-12 jaar: tot een ½ tube; kinderen van 1-5 jaar: tot een ¼ tube; kinderen van 2 maanden - 1 jaar: tot een 1/8 tube.

Voor sommige volwassenen kan een extra tube nodig zijn. Er dienen echter niet meer dan 2 tubes te worden gebruikt per behandeling.

Wijze van gebruik: Zorg dat de huid schoon, droog en koel is voordat met de behandeling wordt begonnen. Breng Loxazol 5% crème op het gehele lichaam aan, maar niet op het hoofd. Speciale aandacht dient te worden gegeven aan de plaatsen tussen de vingers en de tenen, de polsen, oksels, uitwendige genitaliën en billen. Het gehele lichaam dient 10 - 24 uur na de behandeling grondig te worden gewassen. Als de handen binnen 10 uur na de behandeling zijn gewassen met water en zeep, moet hierop opnieuw Loxazol 5% worden aangebracht. De crème heeft zodanige eigenschappen dat deze geheel in de huid trekt bij het voorzichtig inwrijven. Het is derhalve niet nodig om zoveel crème aan te brengen dat deze niet meer door de huid wordt opgenomen. In het merendeel van de gevallen wordt een scabiesinfectie afdoende behandeld met een eenmalige behandeling. Indien noodzakelijk kan echter een tweede behandeling worden gegeven. Kinderen van 2 maanden tot 2 jaar dienen onder medisch toezicht te worden behandeld. Bij oudere kinderen is toezicht of hulp door een volwassene gewenst. Hygiënische maatregelen/ meebehandeling: Personen uit de directe omgeving van de patiënt, zoals gezinsleden of verzorgers, dienen onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van symptomen te worden behandeld, aangezien zij waarschijnlijk besmet zijn. Vanwege het epidemische karakter van scabies kan het nalaten van behandeling van deze contacten leiden tot een herinfestatie van de patiënt. Zowel voor als na de behandeling dienen kleding en beddegoed te worden gereinigd.

Symptomen bij en behandeling van overdosering
Er zijn geen meldingen van abusievelijke inname of overdosering van de crème bekend. Het aanbrengen van de gehele inhoud van een tube op de huid van een kind van 2 maanden zou leiden tot een dosis van ongeveer 350 mg/kg. Het is niet waarschijnlijk dat een derglijke dosis tot duidelijke toxiciteit zal leiden, zelfs indien permetrine volledig zou worden geabsorbeerd. Waarschijnlijk zal een grote overdosering met permetrine leiden tot overgevoeligheidsreacties of bijwerkingen zoals hierboven beschreven zijn.

Bewaring en houdbaarheid
Loxazol 5% dient bij een temperatuur lager dan 25°C bewaard te worden. Loxazol 5% mag niet bevriezen. De uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) is vermeld op de verpakking na de woorden: "niet te gebruiken na".

Verpakkingen
Loxazol 5%, hydrofiele crème 50 mg/g, in tube à 30 g.

RVG-nummer
RVG 14487.

 
Klik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.