Uw mandje bevat 0 artikelen
 
 
 
 
Loxazol Hydrof Crème 50mg/g
Lees voor gebruik de bijsluiter.
Klik hier om deze te downloaden.
Artikelnaam: Loxazol Hydrof Crème 50mg/g
Inhoud: 30 G
Verkoopprijs: 17,50
Vergoeding: Wordt vergoed via zorgverzekering indien op recept 
   
Leverancier: Glaxosmithkline B.v.
RVG-nummer: 14487
Status: Geregistreerd geneesmiddel in Nederland
Werkzame stof:
 • Permetrine
Hulpstoffen:
 • Formaldehyde
 • Glycerol
 • Isopropylmyristaat
 • Natriumhydroxide
 • Glycerylmonostearaat
 • Wolvetalcoholen
 • Paraffine, vloeibaar
 • Water, gezuiverd
 • Butylhydroxytolueen
 • Middellangeketentriglyceriden
 • Macrogol(20)cetostearylether
 • Carbomeer, soort onbekend
 • Macrogol(n)cetylether
Contra-indicaties:
 • Porfyrie
Wanneer u lijdt aan een van bovenstaande aandoeningen, kan het gebruik van dit middel ongewenste effecten hebben. Wij raden u aan dit middel niet te gebruiken, of eerst te overleggen met uw arts.
 

Loxazol Hydrof Crème 5%

Samenstelling
Loxazol 5%, hydrofiele crème 50 mg/g, bevat als werkzaam bestanddeel permetrine 50 mg/g in de vorm van cis- en transisomeren in de verhouding 25:75. Als conserveringsmiddel is formaldehyde 1 mg/g toegevoegd. De crème is wit.

Bijzonderheden
Geen.

Eigenschappen

Farmacologie: Permetrine is een synthetisch pyrethroïd. Bij insekten veroorzaakt blootstelling aan permetrine elektrochemische afwijkingen in de membraan van exciteerbare cellen. Dit leidt tot sensorische hyperexcitabiliteit, incoördinatie en uitputting. Waarschijnlijk berust de werking bij scabies op een zelfde mechanisme. Er zijn geen gegevens over een eventuele ovicide werking van dit geneesmiddel.

Farmacokinetiek: Permetrine wordt door zoogdieren snel gemetaboliseerd. De metabolieten worden voornamelijk renaal uitgescheiden. Na het aanbrengen van de crème op het gehele lichaam bij gezonde vrijwilligers of scabiespatiënten is de belangrijkste metaboliet van permetrine binnen 7 uur in de urine aantoonbaar. Ofschoon de uitscheiding voornamelijk binnen de eerste 48 uur plaatsvindt, zijn bij sommige personen tot 14 dagen na de behandeling nog zeer lage concentraties in de urine aantoonbaar. Gezien het patroon van de uitscheiding wordt ongeveer 1% van de aangebrachte hoeveelheid permetrine gedurende de eerste 48 uur geabsorbeerd.

Indicaties
Loxazol 5% is bestemd voor de behandeling van scabies.

Contra-indicaties
Het gebruik van Loxazol 5% is gecontraïndiceerd bij personen met een gebleken overgevoeligheid voor permetrine, voor andere pyrethroïden of pyrethrinen of een der andere bestanddelen van de crème.

Bijwerkingen
Bij sommige personen kunnen huidklachten, in de vorm van een branderig of stekend gevoel, voorkomen na het aanbrengen van de crème. Deze zijn meestal mild en van voorbijgaande aard en kunnen bij patiënten met ernstige scabies vaker voorkomen. Andere verschijnselen van irritatie, zoals exantheem, oedeem, eczeem, huiduitslag en pruritus kunnen voorkomen als behorende tot het natuurlijke verloop van scabies. Allergische huidreacties kunnen optreden.

Waarschuwingen en voorzorgen
Loxazol 5% is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Loxazol 5% dient niet met de ogen in contact te komen. Bij contact met de ogen dienen deze met veel water of, indien mogelijk, met fysiologisch zout gespoeld te worden. Er zijn slechts beperkte gegevens over het gebruik bij oudere personen. Ofschoon er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogde kans op ongewenste neveneffecten, dienen personen ouder dan 70 jaar onder medisch toezicht te worden behandeld.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie
Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Reproduktiestudies bij dieren hebben geen aanwijzingen voor verminderde vruchtbaarheid of toxiciteit voor de foetus gegeven bij toepassing van permetrine tijdens de zwangerschap. Dierstudies bezitten echter niet altijd voorspellende waarde voor het gebruik bij de mens. Bij dieren is aangetoond dat permetrine de placenta passeert en in de moedermelk voorkomt. Zoals voor de meeste geneesmiddelen geldt, dient het gebruik van Loxazol 5% door zwangere vrouwen of tijdens de lactatie te worden vermeden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Gezien de aard van dit produkt is een effect echter niet waarschijnlijk.

Interacties
Er zijn geen interacties met permetrine bekend.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering: Aangezien er grote individuele verschillen in grootte van de oppervlakte en type van de huid bestaan, kunnen slechts benaderingen van de voor een eenmalige behandeling benodigde hoeveelheid crème worden gegeven. Het volgende dient als richtlijn voor een éénmalige behandeling.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: tot 1 tube.

Kinderen van 5-12 jaar: tot een ½ tube; kinderen van 1-5 jaar: tot een ¼ tube; kinderen van 2 maanden - 1 jaar: tot een 1/8 tube.

Voor sommige volwassenen kan een extra tube nodig zijn. Er dienen echter niet meer dan 2 tubes te worden gebruikt per behandeling.

Wijze van gebruik: Zorg dat de huid schoon, droog en koel is voordat met de behandeling wordt begonnen. Breng Loxazol 5% crème op het gehele lichaam aan, maar niet op het hoofd. Speciale aandacht dient te worden gegeven aan de plaatsen tussen de vingers en de tenen, de polsen, oksels, uitwendige genitaliën en billen. Het gehele lichaam dient 10 - 24 uur na de behandeling grondig te worden gewassen. Als de handen binnen 10 uur na de behandeling zijn gewassen met water en zeep, moet hierop opnieuw Loxazol 5% worden aangebracht. De crème heeft zodanige eigenschappen dat deze geheel in de huid trekt bij het voorzichtig inwrijven. Het is derhalve niet nodig om zoveel crème aan te brengen dat deze niet meer door de huid wordt opgenomen. In het merendeel van de gevallen wordt een scabiesinfectie afdoende behandeld met een eenmalige behandeling. Indien noodzakelijk kan echter een tweede behandeling worden gegeven. Kinderen van 2 maanden tot 2 jaar dienen onder medisch toezicht te worden behandeld. Bij oudere kinderen is toezicht of hulp door een volwassene gewenst. Hygiënische maatregelen/ meebehandeling: Personen uit de directe omgeving van de patiënt, zoals gezinsleden of verzorgers, dienen onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van symptomen te worden behandeld, aangezien zij waarschijnlijk besmet zijn. Vanwege het epidemische karakter van scabies kan het nalaten van behandeling van deze contacten leiden tot een herinfestatie van de patiënt. Zowel voor als na de behandeling dienen kleding en beddegoed te worden gereinigd.

Symptomen bij en behandeling van overdosering
Er zijn geen meldingen van abusievelijke inname of overdosering van de crème bekend. Het aanbrengen van de gehele inhoud van een tube op de huid van een kind van 2 maanden zou leiden tot een dosis van ongeveer 350 mg/kg. Het is niet waarschijnlijk dat een derglijke dosis tot duidelijke toxiciteit zal leiden, zelfs indien permetrine volledig zou worden geabsorbeerd. Waarschijnlijk zal een grote overdosering met permetrine leiden tot overgevoeligheidsreacties of bijwerkingen zoals hierboven beschreven zijn.

Bewaring en houdbaarheid
Loxazol 5% dient bij een temperatuur lager dan 25°C bewaard te worden. Loxazol 5% mag niet bevriezen. De uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) is vermeld op de verpakking na de woorden: "niet te gebruiken na".

Verpakkingen
Loxazol 5%, hydrofiele crème 50 mg/g, in tube à 30 g.

RVG-nummer
RVG 14487.

"permetrine op de huid" als werkzame stof

Introductie LOXAZOL

Permetrine doodt insecten, zoals luizen, eitjes van luizen en schurftmijt.

Het is te gebruiken bij hoofdluis, schaamluis, schurft en malaria.

Handelsinformatie

Permetrine is sinds 1986 op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknaam Loxazol als crème en als crèmespoeling (lotion).

Wilt u LOXAZOL bestellen?

Schrijft uw arts LOXAZOL voor en wilt u direct bestellen? Wij bezorgen alle receptmedicijnen gratis thuis. Klik hier voor meer informatie.

Hoe moet ik LOXAZOL gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

Crèmespoeling (lotion) tegen hoofdluis

 • Gebruik plastic handschoenen als u de lotion niet bij uzelf aanbrengt, maar bij anderen.
 • Was het haar met gewone shampoo, spoel uit en maak handdoekdroog.
 • Schud de flacon met lotion vooraf goed.
 • Breng de lotion op de behaarde huid en wrijf zachtjes totdat haar en huid goed nat zijn. Wrijf bij hoofdluis vooral ook goed achter de oorschelpen en in de nek. Zorg dat de lotion niet in de ogen, mond, oren of neus komt.
 • Laat de lotion 10 minuten inwerken, spoel uit met water en maak handdoekdroog.
 • Was na aanbrengen uw handen of breng aan met plastic handschoenen.
 • U kunt het haar daarna eventueel met gewone shampoo wassen.
 • Kam het haar met een luizenkam als het nog nat is. Eventueel kunt u wat crèmespoeling in het haar doen om het kammen makkelijker te maken.
 • Kam het haar elke avond met een luizenkam. Dit medicijn doodt wel alle luizen, maar niet alle neten. Als u het haar elke avond kamt met een luizenkam, verwijdert u de nieuw uitgekomen luizen uit de overgebleven neten. U verwijdert dan ook de luizen die overdag, bijvoorbeeld via besmette kinderen op school, in het haar zijn gekomen. Ze kunnen dan 's nachts geen eitjes leggen. Als u alleen dit medicijn gebruikt en vervolgens niet elke avond goed kamt, kunnen overgebleven neten uitkomen en kan de hoofdluis terugkomen. Vooral bij kinderen met lang en krullend haar kan het lastig en pijnlijk zijn om te kammen met een luizenkam. Als u vooraf crèmespoeling in het haar doet, gaat het kammen makkelijker en kunnen de luizen minder bewegen in het haar.
 • Herhaal de behandeling na 1 week. Kam daarna ook nog een week met de luizenkam. In totaal moet u dus 2 weken met de luizenkam kammen.

Controleer alle huisgenoten regelmatig op de aanwezigheid van luizen. Hiervoor moet u het natte haar met crèmespoeling kammen met een luizenkam. Als er luizen aanwezig zijn kan deze persoon meteen behandeld worden. Door regelmatig te controleren en snel te behandelen wordt de kans op besmetting van andere huisgenoten kleiner.

Voor een uitgebreide beschrijving hoe u kunt controleren of iemand hoofdluis heeft kunt u op deze site kijken bij ‘hoofdluis’.

Crème tegen schaamluis

 • Gebruik bij voorkeur plastic handschoenen bij het aanbrengen. Vooral als u de crème bij een ander aanbrengt.
 • Breng de crème aan op het schaamhaar, op binnenkant dijen en rond de anus. Zijn okselhaar, borsthaar, baardhaar of de wenkbrauwen ook besmet? Breng de crème daar dan ook aan. Zorg dat de crème niet op de slijmvliezen van vagina, ogen, mond, oren of neus komt.
 • Was na aanbrengen uw handen of breng aan met plastic handschoenen.
 • 8-12 uur laten inwerken en daarna afwassen of douchen met lauwwarm water en zeep. Niet in bad gaan, dan kan het medicijn via het badwater te veel in het lichaam worden opgenomen.
 • De behandeling indien nodig na 1 week herhalen.

Crème tegen schurft

 • Als u de crème bij een ander aanbrengt: gebruik plastic handschoenen.
 • Zorg voor een droge, koele huid. Dus ga NIET vlak van te voren in bad of onder de douche.
 • Breng de crème aan op het hele lichaam, behalve het hoofd. Dus vanaf de kaakrand tot aan de voetzolen. Zorg dat het medicijn ook tussen de vingers, onder de nagels en in de huidplooien terechtkomt. Breng de crème ook aan op de penis en schaamlippen, maar NIET op de slijmvliezen, zoals binnenkant van schaamlippen, de vagina, eikel, ogen, mond of neus. Laat het medicijn niet in de oren komen.
 • Bij kinderen jonger dan 4 jaar ook het gezicht en de behaarde hoofdhuid insmeren. Bij volwassenen is het hoofd namelijk zelden besmet, bij jonge kinderen kan dat wel
 • Bij mensen met een verminderde afweer (zoals HIV-patiënten of mensen met een orgaantransplantaat) ook het gezicht en de behaarde hoofdhuid insmeren.
 • Laat na aanbrengen de crème op uw handen zitten, als u de crème bij u zelf heeft aangebracht. Dus was uw handen in dat geval niet.
 • 8-12 uur laten inwerken en daarna afwassen of douchen met lauwwarm water en zeep. Niet in bad gaan, dan kan het medicijn te veel in het lichaam worden opgenomen.
 • Het handigst is het om het medicijn ’s avonds aan te brengen, zodat u het te volgende ochtend af kunt wassen.
 • De behandeling indien nodig na 1 week herhalen.

Kleding, beddengoed, knuffels, mutsen en sjaals moet u ook grondig schoonmaken om een nieuwe besmetting te voorkomen. Wassen bij 60 graden is voldoende. Ook kunt u ze ten minste 3 dagen in een afgesloten plastic zak laten zitten of 3 dagen buiten laten hangen.

Wanneer?
Breng dit medicijn bij voorkeur ruim voor het slapen aan, zodat het haar of de huid met crème opgedroogd is als u naar bed gaat.

Wilt u met permetrine een muskietennet behandelen? Doe dat dan elk halfjaar of na wassen van het net. Als u het net in een gesloten plastic zak bewaart, is het tot een jaar na de behandeling nog goed.

Hoe lang?

 • Hoofdluis: 2 behandelingen met een tussenpoos van een week moeten voldoende zijn. Dus op dag 1 en op dag 8. Kam de haren de week na de laatste behandeling nog elke dag met een luizenkam. Zo verwijdert u eventueel nieuw opgelopen luizen en uitgekomen neten die de behandeling hebben overleefd. Ook controleert u zo of echt alle luizen zijn verdwenen. Is dat niet het geval, dan kunt u een ander middel tegen luizen te proberen. Vraag uw apotheek om advies.
 • Schaamluis: meestal is 1 behandeling voldoende. Eventueel kunt u de behandeling na 1 week herhalen.
 • Schurft: meestal is 1 behandeling voldoende. Eventueel kunt u de behandeling na 1 week herhalen.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Zorg dat u dit medicijn niet binnenkrijgt of in aanraking laat komen met de ogen, beschadigde huid of dat het in het oor komt.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Jeuk, roodheid en irritatie. Gebruik dit medicijn niet op een beschadigde huid of op de wimpers. Bij infectie van wimpers de luizen en eitjes met een pincet verwijderen.
 • Bij toepassen tegen schurft: branderig of stekend gevoel, zwelling en huiduitslag. Deze verschijnselen kunnen tot vier weken na de behandeling voortduren. Het is niet altijd duidelijk of deze verschijnselen door de schurft komen of door permetrine. Na de behandeling kunt u namelijk nog tot vier weken last hebben van jeuk door allergische reacties op achtergebleven resten van de schurft.

Zeer zelden

 • Bij toepassen tegen schaamluis: pijn en tintelingen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan roodheid, jeuk en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor permetrine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft LOXAZOL wisselwerkingen met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Als ik LOXAZOL gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik LOXAZOL gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Het is niet bekend of permetrine schadelijk is voor de baby.

Heeft u hoofdluis? Dan kunt u beter de nat-kam-methode gebruiken: Kam uw haren gedurende twee weken dagelijks met een netenkam. Een netenkam is een fijnere kam dan een luizenkam. Een luizenkam voldoet niet, omdat deze de neten niet verwijdert. Het best kunt u voor het kammen eerst crèmespoeling in uw haar smeren, zodat de kam beter glijdt. Deze methode werkt even goed als permetrine.

Ook kunt u een medicijn tegen luizen gebruiken dat dimeticon bevat. Vraag uw apotheek om advies.

Overleg met uw arts of apotheek als u deze methodes voor u niet voldoen.

Moet u dit medicijn tegen schurft of schaamluis gebruiken en bent u zwanger of probeert u zwanger te worden? Overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt.

Heeft u hoofdluis? Dan kunt u beter de nat-kam-methode gebruiken: Kam uw haren dan gedurende twee weken dagelijks met een netenkam. Een netenkam is een fijnere kam dan een luizenkam. Een luizenkam voldoet niet, omdat deze de neten niet verwijdert. Het best kunt u voor het kammen eerst crèmespoeling in uw haar smeren, zodat de kam beter glijdt. Deze methode werkt even goed als permetrine. Ook kunt u een medicijn tegen luizen gebruiken dat dimeticon bevat. Vraag uw apotheek om advies.
Overleg met uw arts of apotheek als u deze methodes voor u niet voldoen.

Moet u dit medicijn tegen schurft of schaamluis gebruiken en geeft u borstvoeding? Overleg dan met uw arts. Mogelijk is een ander veilig medicijn ook geschikt.

Als u borstvoeding geeft en u moet toch permetrine gebruiken, kunt u voor de veiligheid ook tot 24 uur lang na de behandeling de borstvoeding afkolven en weggooien. Daarna kunt u weer borstvoeding geven. Doe dit in elk geval als u een groot huidoppervlak behandelt, zoals bij schurft of als u de huid van de borsten behandelt.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

Breng bij hoofd- of schaamluis de tweede behandeling na een week aan. Als u te laat bent voor de tweede behandeling, breng het medicijn dan alsnog aan en controleer het haar goed met een luizenkam. Eventueel kunt u een week daarna voor een derde keer behandelen.

Kan ik zomaar stoppen met LOXAZOL?

U bent zekerder van een goed resultaat als u bij hoofdluis na een week opnieuw behandelt. Doet u dat niet, controleer dan goed met een luizenkam of een éénmalige behandeling voldoende is geweest. Dit medicijn doodt wel alle luizen, maar soms niet alle neten. Daarom kunt u het beste na een week, als de overgebleven neten zijn uitgekomen, nog een keer behandelen.

Pagina opgevraagd 2-10-2014
laatste herziening: 2011-11-25
 
Disclaimer
 

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

 
Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 
 
Klik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.