Uw mandje bevat 0 artikelen
 
 
 
 
Primperan 20mg Zetpil
Artikelnaam: Primperan 20mg Zetpil
Inhoud: 6 ST
Verkoopprijs: 7,77
Vergoeding: Wordt vergoed via zorgverzekering indien op recept 
  Alleen verkrijgbaar met doktersrecept 
Leverancier: Sanofi-Aventis Netherlands B.v.
RVG-nummer: 6014
Status: Geregistreerd geneesmiddel in Nederland
Alleen verkrijgbaar op recept (UR)
Gebruiksadvies: Pas op met alcohol
Kan het reactievermogen verminderen
Werkzame stof:
 • Metoclopramide
Hulpstoffen:
 • Vet, vast
Contra-indicaties:
 • Hypertensie
 • Depressie
 • Epilepsie
 • Parkinson
 • Porfyrie
 • Verkeersdeelname
 • Brugada
 • Dialyse hemodialyse
 • Dialyse peritoneaal
 • Extrapiramidale stoornis
Wanneer u lijdt aan een van bovenstaande aandoeningen, is voorzichtigheid geboden. De voorschrijver bepaalt of u dit middel mag gebruiken.
 
"metoclopramide" als werkzame stof

Introductie PRIMPERAN

Metoclopramide stimuleert de bewegingen van de maag en het eerste deel van de darmen en versnelt de passage van voedsel van de maag naar de darmen.

Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken, migraine en hik.

Handelsinformatie

Metoclopramide is sinds 1964 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Primperan en als het merkloze Metoclopramide. Het is te verkrijgen in tabletten, drank, zetpillen en injectievloeistof.

Metoclopramide wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Migrafin.

Wilt u PRIMPERAN bestellen?

Schrijft uw arts PRIMPERAN voor en wilt u direct bestellen? Wij bezorgen alle receptmedicijnen gratis thuis. Klik hier voor meer informatie.

Hoe moet ik PRIMPERAN gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?

Misselijkheid en braken
 • Tabletten en drank: gebruik dit medicijn 2 tot 4 maal per dag.
 • Zetpillen: gebruik dit medicijn 1 tot 4 maal per dag. De zetpillen kunt u op elk gewenst tijdstip inbrengen. Breng de zetpil het liefst na de ontlasting in, om te voorkomen dat u de zetpil te snel verliest.

Zwangerschapsbraken
Gebruik dit medicijn 1 tot 3 maal per dag.

Migraine
Neem metoclopramide meteen bij de eerste verschijnselen van een migraineaanval. Gebruik dit tegelijk met een pijnstiller. In de Migrafin poeders zit behalve metoclopramide ook een pijnstiller.

Hoe lang?
Gebruik metoclopramide maximaal 5 dagen. Gebruikt u het langer dan 5 dagen? Dan heeft een groter risico op ernstige bijwerkingen, zoals bewegingstoornissen.

 • Misselijkheid en braken: neem contact op met uw arts als u na een of twee dagen gebruik nog geen verbetering merkt.
 • Zwangerschapsbraken: de arts bepaalt hoe lang u dit medicijn mag gebruiken. U kunt met dit medicijn stoppen wanneer de klachten verminderen.
 • Migraine: gebruik dit middel alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de 4 en 16 uur. Raadpleeg uw arts als u voortdurend last van hoofdpijn heeft, of als de migraineaanvallen vaker dan 2 keer per maand optreden. U kunt dan misschien beter een middel gebruiken dat migraineaanvallen voorkomt.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Slaperigheid en vermoeidheid en een gevoel van zwakte.
Zeer zelden
 • Verstopping of diarree.
 • Bewegingsstoornissen. Deze worden ook wel extrapyramidale verschijnselen genoemd. Het zijn stoornissen in de aansturing van de spieren. De verschijnselen kunnen lijken op de verschijnselen die optreden bij de ziekte van Parkinson: stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen. Indien u dit middel langdurig gebruikt, is de kans op deze bijwerkingen groter. U mag dit middel daarom maximaal 5 dagen gebruiken.
  Kinderen zijn extra gevoelig voor deze bijwerking. Daarom mag metoclopramide NIET bij kinderen worden gebruikt. Uitgezonderd in sommige gevallen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij ernstige misselijkheid en braken na een operatie.
  Ook ouderen en mensen met de ziekte van Parkinson zijn gevoelig voor deze bijwerking. Als u deze bijwerkingen merkt, waarschuw dan uw arts.
 • Borstvorming en impotentie bij mannen en opzwellen van de melkklieren bij vrouwen. Ook kan er melk uit de borsten vloeien en kan de mentruatie ontregeld raken. Deze verschijnselen verdwijnen weer binnen enkele dagen na stoppen met metoclopramide.
 • Overgevoeligheid: huiduitslag, jeuk, galbulten. Zeer zelden ontstaat een ernstige overgevoeligheidsreactie met benauwdheid en/of een opgezet gezicht, tong, lippen en keel. Stop dan het gebruik en waarschuw direct een arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn voor dit middel, meld dat dan altijd aan uw apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit (of een verwant) middel niet opnieuw krijgt.
 • Epileptische aanvallen. Mensen met epilepsie hebben kans op een toename van het aantal aanvallen. Overleg hierover met uw arts.
 • Een ernstige verstoring van het lichaam. Deze verstoring is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstige zweren. Krijgt u dergelijke verschijnselen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als u dit middel toch moet gebruiken, zal uw arts u extra controleren.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft PRIMPERAN wisselwerkingen met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Medicijnen tegen de ziekte van Parkinson en metoclopramide gaan elkaars werking tegen. Overleg met uw arts. Als u last heeft van misselijkheid, komt dit misschien door de parkinsonmedicijnen en kan de dosering hiervan worden verlaagd. In aanhoudende gevallen van misselijkheid kan de arts een ander medicijn tegen misselijkheid kiezen dat de deze wisselwerking minder heeft (bijvoorbeeld domperidon). Als u toch metoclopramide moet gebruiken, gebruikt u dit zo kort mogelijk in een lage dosering.
 • Middelen tegen depressie, namelijk fluoxetine en paroxetine. Deze medicijnen kunnen de werking van metoclopramide versterken, waardoor extrapyramidale verschijnselen kunnen optreden. U kunt dan last krijgen van stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen. Raadpleeg uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als dat niet mogelijk is, waarschuw dan uw arts als u deze verschijnselen merkt.
 • Atovaquon, een middel tegen infecties. De werkzaamheid van atovaquon kan verminderen als u het tegelijkertijd met metoclopramide gebruikt. Gebruikt u beide middelen al? Stop dan niet plotseling met metoclopramide, omdat atovaquon dan juist bijwerkingen kan geven. Vraag uw apotheek om advies.
 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Als ik PRIMPERAN gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen uw rijvaardigheid verminderen. Deze bijwerkingen zijn slaperigheid, vermoeidheid, zwakte, bewegingsstoornissen en duizeligheid. Door deze bijwerkingen is de invloed van dit medicijn op uw rijvaardigheid in de eerste week van gebruik groter dan na het drinken van twee standaardglazen alcoholische drank. Het drinken van meer dan twee glazen alcoholische drank veroorzaakt een hoeveelheid alcohol in het bloed groter dan 0.5 promille (‰). Bij meer dan 0.5‰ mag u volgens de wet niet meer autorijden. Na gebruik gedurende een week, raken de meeste mensen gewend aan deze bijwerkingen en kunnen ze wel weer autorijden. Rijd daarom geen auto gedurende de eerste week dat u dit medicijn gebruikt. Beoordeel na een week hoeveel last u van de bijwerkingen heeft. Rijd geen auto als u last van deze bijwerkingen heeft.

Tips voor als u na een week wilt autorijden

 • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
 • Rijd niet als u onscherp ziet.
 • Rijd niet als u slaperig, vermoeid, zwak of duizelig bent, last heeft van bewegingsstoornissen, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
 • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
 • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
 • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik PRIMPERAN gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding
Dit middel komt in de moedermelk. Baby's zijn erg gevoelig voor de bijwerkingen van dit middel. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

Het heeft geen zin een vergeten dosis alsnog in te nemen. Sla de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

Kan ik zomaar stoppen met PRIMPERAN?

U kunt u op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.
Pagina opgevraagd 20-9-2014
laatste herziening: 2014-2-11
 
Disclaimer
 

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

 
 
 
Klik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.