Uw mandje bevat 0 artikelen
 
 
 
 
Acetylsalicylzuur Cardio Katwijk Tablet 80mg
Lees voor gebruik de bijsluiter.
Klik hier om deze te downloaden.
Artikelnaam: Acetylsalicylzuur Cardio Katwijk Tablet 80mg
Inhoud: 30 ST
Verkoopprijs: 7,23
Vergoeding: Wordt vergoed via zorgverzekering indien op recept 
  Alleen verkrijgbaar met doktersrecept 
Leverancier: Apotex Nederland BV
RVG-nummer: 26865
Status: Geregistreerd geneesmiddel in Nederland
Alleen verkrijgbaar op recept (UR)
Werkzame stof:
 • Acetylsalicylzuur
Hulpstoffen:
 • Lactose 1-water
 • Maiszetmeel
 • Cellulose, microkristallijn
Contra-indicaties:
 • Astmacopd
 • G6pd-deficientie
 • Jicht
 • Leverfunctiestoornis
 • Ulcus pepticum
 • Porfyrie
 • Refluxziekte
 • Colitiscrohn
 • Slokdarmstenose
 • Stollingsstoornis
 • Cva (hersenbloeding)
 • Dialyse hemodialyse
 • Dialyse peritoneaal
Wanneer u lijdt aan een van bovenstaande aandoeningen, is voorzichtigheid geboden. De voorschrijver bepaalt of u dit middel mag gebruiken.
 
"acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel" als werkzame stof

Introductie acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel

Acetylsalicylzuur in een dosering onder de 300 mg is een antistollingsmiddel. Het gaat de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten tegen.

Artsen schrijven het voor na een hartinfarct, na een beroerte (herseninfarct) of TIA (lichte beroerte), bij angina pectoris (hartkramp), bij verhoogde kans op trombose en bij bepaalde hartritmestoornissen.

Handelsinformatie

Acetylsalicylzuur is sinds 1899 internationaal op de markt. Als antistollingsmiddel is acetylsalicylzuur op recept verkrijgbaar als het merkloze Acetylsalicylzuur cardio en Acetylsalicylzuur neuro. Het is te verkrijgen in tabletten.

Acetylsalicylzuur wordt ook als antistollingsmiddel gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknamen Asasantin Retard, Axanum en Duoplavin, en als het merkloze Dipyridamol/Acetylsalicylzuur.

Acetylsalicylzuur wordt in een dosering vanaf 300 mg ook gebruikt tegen pijn, koorts en ontstekingen.

Wilt u acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel bestellen?

Schrijft uw arts acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel voor en wilt u direct bestellen? Wij bezorgen alle receptmedicijnen gratis thuis. Klik hier voor meer informatie.

Hoe moet ik acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel gebruiken?

Hoe?
Als dit middel lang in de slokdarm achterblijft kan het de slokdarm beschadigen. Los de tablet daarom op in een glas water en drink dat op.

Een maagsapresistente tablet mag u niet vooraf oplossen en ook niet kapotkauwen. Neem deze tablet staand of zittend in en drink er een glas water achteraan. U voorkomt zo dat de tablet in uw keel blijft steken.

Wanneer?
Het maakt niet uit wanneer u dit middel inneemt. Heeft u snel last van uw maag, neem het dan bij het eten of met wat voedsel in.

Hoe lang?
In het algemeen moet u erop rekenen dat u dit middel langdurig moet gebruiken: gedurende vele jaren, vaak levenslang.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • U kunt gemakkelijk bloeduitstortingen en blauwe plekken krijgen, ook zonder dat u zich (hard) stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden.
 • Omdat dit middel uw bloedstolling remt, kan het bij bijvoorbeeld operaties problemen geven. Bijvoorbeeld na het trekken van tanden of kiezen. Meld daarom bij elk bezoek aan de tandarts dat u dit middel gebruikt.

Zelden

 • Heeft u een bloedstollingsziekte. U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.
Zeer zelden
 • Maag- of darmbloeding. Dit merkt u door een zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan het gebruik en neem contact op met een arts. Mensen met een maag- of darmzweer, slokdarmontsteking door opkomend maagzuur of een maag- of darmbloeding mogen dit middel niet gebruiken. De zweer kan gaan bloeden en de bloeding stopt dan slecht. Heeft u een van deze klachten in het verleden gehad? Overleg dan met uw arts. Meestal schrijft de arts een maagbeschermend middel voor, zoals omeprazol.
 • Hersenbloeding. U merkt dit aan uitvalsverschijnselen. Dit zijn verlamming in het gezicht, zoals een scheef hangende mond, warrig spreken, verlamming van het lichaam, verdoofd gevoel in arm of been, tintelingen, ernstige hoofdpijn, dubbel zien, slechter zien en duizeligheid.
  Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans op een hersenbloeding. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Neem bovendien direct contact op met uw arts als u uitvalsverschijnselen heeft.
 • Bij mensen met een chronische darmontsteking (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn) kunnen de klachten van de darmontsteking erger worden. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken.
 • Bij langdurig gebruik kan dit middel door ongemerkt bloedverlies via de ontlasting leiden tot bloedarmoede.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt. Mensen met astma en andere benauwdheidsklachten blijken vaker overgevoelig te zijn voor dit middel. Zij moeten daarom extra op overgevoeligheidsverschijnselen letten.
 • Jichtaanval. Dit merkt u meestal aan een pijnlijk gezwollen en rode grote teen. Mensen die al vaker last van jicht hebben, moeten hier extra alert op zijn. Neem contact op met uw arts als uw jicht toeneemt. Mogelijk kan de arts een ander middel tegen trombose voorschrijven.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel wisselwerkingen met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Acetylsalicylzuur kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u acetylsalicylzuur gebruikt of heeft gebruikt. Ook kunt u meer bijwerkingen van acetylsalicylzuur op de maag ondervinden. U heeft namelijk meer kans op een maagbloeding als u ook bloedverdunners gebruikt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten.
 • De antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Overleg hierover met uw arts. Moet u toch een antistollingsmedicijn samen met acetylsalicylzuur gebruiken? Wees dan extra alert. Raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
 • De pijnstiller ibuprofen. Ibuprofen remt de werking van acetylsalicylzuur. U kunt beter een andere pijnstiller gebruiken die deze wisselwerking niet heeft. Neem hierover contact op met uw arts of apotheker. Ibuprofen versterkt ook de bijwerkingen op de maag, net als andere ontstekingsremmende pijnstillers (zoals diclofenac, naproxen en ketoprofen). Gebruik als pijnstiller bij voorkeur paracetamol. Is dat niet mogelijk, raadpleeg uw arts dan bij maagklachten.
 • Bepaalde medicijnen tegen depressiviteit, namelijk citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon en venlafaxine, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) die u inneemt of geïnjecteerd krijgt. U heeft meer kans dat u bijwerkingen op de maag ondervindt. Overleg met uw arts. Mogelijk kan uw arts een maagbeschermer voorschrijven om maagproblemen te voorkomen.
 • Tipranavir, een middel tegen virusinfecties, zoals hiv. Het versterkt de bijwerkingen van acetylsalicylzuur. Overleg hierover met uw arts.

Als ik acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Dosering tot 100 mg
Overleg eerst met uw arts of u dit medicijn moet blijven gebruiken. Doseringen tot 100 mg kunt u veilig gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of willen worden zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

Doseringen hoger dan 100 mg
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze hoge dosering kan schadelijk zijn voor de baby. Ook kan het problemen geven bij de bevalling. Als u dit medicijn gebruikt, heeft u bovendien iets minder kans om zwanger te worden. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken, als u het in de normale dosering tegen trombose gebruikt (tot 100 mg). Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Maar het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder problemen voor het kind.

Gebruikt u een dosering hoger dan 100 mg? Overleg met uw arts of u borstvoeding kunt geven.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

Als u het op dezelfde dag ontdekt, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Anders slaat u de vergeten dosis over en hervat u de volgende dag uw normale schema.

Kan ik zomaar stoppen met acetylsalicylzuur als antistollingsmiddel?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer acht dagen aan.
Pagina opgevraagd 19-9-2014
laatste herziening: 2013-11-19
 
Disclaimer
 

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

 
Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 
 
Klik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.