Begrippenlijst:

Apotheek Inkoopprijs (AIP):
De prijs die de apotheek betaalt aan de leverancier (groothandel).

Heffingskorting (vh. clawback):
Deze door te berekenen inkoopkorting van max. 6,82% van de AIP (met een maximum van €6,80) is wettelijk niet meer verplicht. De percentages zijn variabel per zorgverzekeraar. Alleen over (preferente) merkvrije middelen geldt deze heffingskorting soms niet.

Apotheektarief:
De afleververgoeding die de apotheek berekent voor "terhandstelling". Er zijn tarieven voor:
  • Standaard terhandstelling (herhaalrecept)
  • Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  • Aanvullend tarief voor een levering buiten openingstijden (avond, nacht, zondag)
  • Aanvullende tarieven voor handmatige bereiding (magistraal recept)
  • Weekdoseringsverpakking (Medicijnrol "Baxter")
  • Combinaties van bovenstaande tarieven


BTW:
Voor geneesmiddelen geldt het lage BTW-percentage van 6%. Zorgverzekeraars zijn niet BTW-plichtig. De vergoeding is inclusief BTW aan particulieren.

Netto marge apotheek:
De winstmarge. Een negatieve marge is dus een verliespost. De apotheek kan dit compenseren door kortingen te bedingen bij de groothandel.

Vergoeding:
De prijs die de verzekeraar vergoedt binnen de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van het preferentiebeleid. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Voor een lijst van preferente middelen klik hier.

Bijbetaling:
De prijs die de patiŽnt zelf betaalt omdat het medicijn niet of gedeeltelijk vergoed wordt.
Medicijnprijzen

Bereken hier de prijs van medicijnen op recept. Lees a.u.b. eerst deze toelichting. Als u wilt zien welke middelen preferent zijn bij uw zorgverzekeraar, klik dan hier.
Zoek op naam van het geneesmiddel:
Is het de eerste keer dat u dit middel gebruikt?

Hoeveelheid (aantal tabletten, capsules etc.)
Kies verzekeraar:
 excl. BTWincl. BTW
Apotheek inkoopprijs (A)27,7429,41
Heffingskorting (5%)-1,39-1,47
Tarief apotheek6,006,36
Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel0,000,00
 __________
  
Totaal excl. BTW (B)32,35
BTW  6%1,94
 ____________________
  
Totaal34,2934,29
  
Netto marge voor apotheek (B-A)4,61
  
Dit middel is NIET preferent bij ENO Zorgverzekeraar en wordt dus niet vergoed.
  
Vergoeding* door ENO Zorgverzekeraar 0,00
Zelf te betalen 34,29
TOELICHTING

Hoe komen medicijnprijzen tot stand in de apotheek?
Sinds 1 januari 2012 wordt de prijs van een medicijn berekend volgens vaste afspraken van individuele apotheken met diverse zorgverzekeraars (het apothekerstarief). De prijs kan dus per apotheek en zorgverzekeraar verschillen. De afgesproken prijs is een maximumprijs. Goedkoper mag, duurder mag echter niet.

Wanneer de medicijnen niet worden vergoed, of als u niet verzekerd bent, dan is de prijs in principe dus vrij, en heeft iedere apotheek een eigen "prijslijst".

Het tarief dat door de apotheek wordt berekend is afhankelijk van de geleverde dienst. Deze "farmaceutische dienstverlening" staat in de prijslijst die iedere apotheek hanteert. Daarin staan de verschillende diensten en prijzen vermeld als u zelf zou moeten betalen. Zo is het tarief voor een herhaalrecept lager dan het tarief voor een aflevering in de weekenddienst. Ook een recept dat gemaakt moet worden (b.v. een zalf op maat) heeft een hoger tarief.

Deze tarieven kunnen weer gecombineerd worden. Zo zijn er tenminste 24, tot wel 36 combinatietarieven mogelijk!

Wat is heffingskorting?
De heffingskorting is een overblijfsel uit de tijd toen de tarieven voor apotheken wettelijk waren vastgelegd (voor 2012). De apotheek was verplicht een korting (clawback) te geven op de inkoopprijs van alle receptmedicijnen van 6,82%, met een maximum van €6,80. De meeste zorgverzekeraars hebben deze clawback gehandhaafd in de vorm van een "heffingskorting". Er wordt dus een standaardpercentage in mindering gebracht op de inkoopprijs. De apotheek moet in dit geval minimaal 5% korting bedingen bij zijn leverancier met een maximum van 5,50.

Wat is "Korting Bestand 180"?
Op 1 oktober van ieder jaar bevriezen een aantal verzekeraars (niet alle) de medicijnprijzen die zij vergoeden voor 1 jaar. Deze bevroren vergoedingsprijzen staan in het zogenaamde "Bestand 180". Eventuele prijsstijgingen in dat jaar zijn voor rekening van de apotheek. Deze extra korting is een verliespost.

Vul het formulier in, dan wordt de medicijnprijs u voorgerekend volgens de afspraken die eFarma heeft met de zorgverzekeraars.

Niet-WMG medicijnen
Een zeer beperkt aantal medicijnen die wél worden vergoed, maar niet receptplichtig zijn vallen niet onder deze regeling. Dan geldt een procentuele marge op de inkoopprijs. Deze medicijnen worden getoond in het overzicht o.v.v. "niet-WMG".

*Vergoeding en eigen risico
Dat een medicijn vergoed wordt wil nog niet zeggen dat u niets hoeft te betalen. Vallen de kosten binnen het eigen risico in een kalenderjaar, dan zijn de kosten immers voor eigen rekening. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige verzekeraars verrekenen bijvoorbeeld de kosten van preferente (voorkeurs-)medicijnen niet met het eigen risico, of doen dit slechts voor een deel (bijvoorbeeld alleen de apotheekinkoopprijs). De aanduiding "wordt wel/niet vergoed" geldt dus in algemene zin, zonder rekening te houden met eigen risico, aanvullende verzekeringen of andere uitzonderingen die verzekeraars kunnen maken.

Klik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.