U bent hier: Preferentiebeleid
AnderZorg
Caresco (VGZ-Promovendum-National Academic)
CZ Groep-Nationale Nederlanden
De Amersfoortse ASR / DSW
De Friesland
Ditzo Zorgverzekering ASR/DSW
FBTO
Interpolis
IZA-Gemeenten (VNG)
Just-CZ
Menzis
One Underwriting HealthB.V. (Avero Achmea)
SZV Krijgsmacht
UMC Zorgverzekering
Unive
VGZ
Zekur
Zilveren Kruis / ZieZo
Zorg en Zekerheid
Zorgdirect
Wat is het "Preferentiebeleid"

Van één geneesmiddel zijn vaak meerdere merken in de handel. Zeker wanneer het octrooi is vervallen, komen er van hetzelfde geneesmiddel veel merkloze varianten op de markt (generieke medicijnen).

Sinds juli 2009 hebben de meeste zorgverzekeraars het preferentiebeleid ingevoerd. Dit houdt in dat per geneesmiddel meestal maar één leverancier vergoed wordt, het "preferente label". De andere leveranciers worden dan niet meer vergoed zonder medische noodzaak.

In het algemeen is het preferente middel ook het goedkoopste middel.

Het preferentiebeleid wordt periodiek opnieuw getoetst door de individuele verzekeraars. Het komt erop neer dat fabrikanten telkens mee kunnen doen met een aanbesteding, waarbij het goedkoopste middel preferent wordt. Dit kan dus wijzigen in de tijd.

De gekozen preferentielijst geldt voor de actuele maand.

In de onderstaande tabel staan per gekozen verzekeraar de preferente middelen, en de expliciet niet-preferente middelen vermeld. Alleen preferente middelen worden vergoed.

Bij hoge uitzondering kan, wanneer sprake is van "medische noodzaak", een niet-preferente middel toch vergoed worden. Dit wordt bepaald door de voorschrijver. Voorwaarde is dat bewezen is dat het gebruik van het preferente middel bij de individuele patiënt ongewenste bijwerkingen veroorzaakt.

Voor een aantal verzekeraars geldt bovendien dat het preferente geneesmiddel niet onder het eigen risico valt, en het niet-preferente middel wél (ongeacht de medische noodzaak).

N.B. Uitzonderingen op het preferentiebeleid op produktniveau per verzekeraar zijn niet opgenomen. Daarvoor wordt verwezen naar de individuele verzekeringsvoorwaarden.

Preferentiebeleid December 2021 per zorgverzekeraar:
Zoek medicijnen met beginletter

per groep
Naam geneesmiddelLeverancierPreferentPrijs
LACIDIPINE DOUBLE-E PHARMA TABLET FILMOMHULD 4MG Ja
LACIDIPINE TEVA TABLET FILMOMHULD 4MG PHARMACHEMIE BV Nee
LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 25MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 50MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 100MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 200MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
LAMIVUDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
LAMIVUDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 300MG Ja
LAMIVUDINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACIN BV Ja
LAMIVUDINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 300MG PHARMACIN BV Ja
LAMIVUDINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300MG SANDOZ BV Nee
LAMIVUDINE TEVA TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACHEMIE BV Nee
LAMIVUDINE TEVA TABLET FILMOMHULD 300MG PHARMACHEMIE BV Nee
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE AUROBINDO T FILMOM 150/300MG PHARMACIN BV Ja
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN TABL FILMOMH 150/300MG MYLAN B.V. Nee
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TEVA TABL FILMOMH 150/300MG PHARMACHEMIE BV Nee
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 25MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 25MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 50MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 50MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 100MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 100MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 200MG Ja
LAMOTRIGINE AUROBINDO DISPERGEERBAAR TABLET 200MG Ja
LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 25MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Ja
LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 50MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 100MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
LAMOTRIGINE CF DISPERS TABLET 200MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 25MG MYLAN B.V. Ja
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 25MG MYLAN B.V. Ja
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 50MG MYLAN B.V. Nee
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 50MG MYLAN B.V. Nee
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 100MG MYLAN B.V. Nee
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 100MG MYLAN B.V. Nee
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 200MG MYLAN B.V. Nee
LAMOTRIGINE MYLAN DISPERS TABLET 200MG MYLAN B.V. Nee
LAMOTRIGINE SANDOZ DISPERS TABLET 25MG SANDOZ BV Ja
LAMOTRIGINE SANDOZ DISPERS TABLET 100MG SANDOZ BV Nee
LAMOTRIGINE SANDOZ DISPERS TABLET 200MG SANDOZ BV Nee
LANSOPRAZOL AUROBINDO CAPSULE MSR 30MG ACTAVIS B.V. Ja
LANSOPRAZOL MYLAN CAPSULE MSR 30MG MYLAN B.V. Ja
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML STEPHAR BV Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML EU-PHARMA BV Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML FISHER FARMA BV Nee
LANTUS INJ 100IE/ML PATROON 3ML SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Ja
LANTUS OPTICLIK INJ 100E/ML PATROON 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS OPTISET INJ 100E/ML PEN 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML EU-PHARMA BV Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML FISHER FARMA BV Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML STEPHAR BV Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Ja
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML Nee
LATANOPROST AURO OOGDRUPPELS 50MCG/ML FL 2,5ML ACTAVIS B.V. Nee
LATANOPROST MYLAN OOGDRUPPELS 50MCG/ML FLAC 2,5ML MYLAN B.V. Nee
LATANOPROST PFIZER OOGDRUPPELS 50MCG/ML FLAC 2,5ML PFIZER BV Ja
LATANOPROST SANDOZ OOGDRUPPELS 50MCG/ML FLAC 2,5ML SANDOZ BV Nee
LATANOPROST TEVA OOGDRUPPELS 50MCG/ML FLACON 2,5ML Nee
LEFLUNOMIDE APOTEX TABLET 10MG Nee
LEFLUNOMIDE APOTEX TABLET 20MG Nee
LEFLUNOMIDE CF TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
LEFLUNOMIDE CF TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
LEFLUNOMIDE MEDAC TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
LEFLUNOMIDE MEDAC TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
LEFLUNOMIDE MYLAN TABLET FILMOMHULD 10MG MYLAN B.V. Nee
LEFLUNOMIDE MYLAN TABLET FILMOMHULD 20MG MYLAN B.V. Nee
LEFLUNOMIDE RP TABLET FILMOMHULD 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEFLUNOMIDE RP TABLET FILMOMHULD 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEFLUNOMIDE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 10MG SANDOZ BV Nee
LEFLUNOMIDE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
LEFLUNOMIDE TILLOMED TABLET FILMOMHULD 10MG Ja
LEFLUNOMIDE TILLOMED TABLET FILMOMHULD 20MG Ja
LEPONEX TABLET 25MG Nee
LEPONEX TABLET 100MG Nee
LERCANIDIPINE HCL AUROBINDO TABLET OMHULD 10MG ACTAVIS B.V. Ja
LERCANIDIPINE HCL AUROBINDO TABLET OMHULD 20MG ACTAVIS B.V. Ja
LERCANIDIPINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 10MG MYLAN B.V. Ja
LERCANIDIPINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 20MG MYLAN B.V. Nee
LERCANIDIPINE HCL PCH TABLET OMHULD 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
LERCANIDIPINE HCL PCH TABLET OMHULD 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
LERCANIDIPINE HCL SANDOZ TABLET OMHULD 10MG SANDOZ BV Nee
LERCANIDIPINE HCL SANDOZ TABLET OMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
LERDIP TABLET OMHULD 10MG ZAMBON NEDERLAND BV Nee
LERDIP TABLET OMHULD 20MG ZAMBON NEDERLAND BV Nee
LESCOL XL TABLET MVA 80MG NOVARTIS PHARMA BV Nee
LETROMAN TABLET FILMOMHULD 2,5MG SYNTHON BV Nee
LETROZOL ACCORD TABLET FILMOMHULD 2,5MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
LETROZOL AMAROX TABLET FILMOMHULD 2,5MG Ja
LETROZOL MYLAN TABLET FILMOMHULD 2,5MG MYLAN B.V. Nee
LETROZOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 2,5MG SANDOZ BV Nee
LETROZOL TEVA TABLET FILMOMHULD 2,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEVETIRACETAM ACCORD TABLET FILMOMHULD 250MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
LEVETIRACETAM ACCORD TABLET FILMOMHULD 500MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
LEVETIRACETAM AMAROX TABLET FILMOMHULD 250MG Nee
LEVETIRACETAM AMAROX TABLET FILMOMHULD 500MG Nee
LEVETIRACETAM AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 250MG Nee
LEVETIRACETAM AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 250MG Nee
LEVETIRACETAM AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG PHARMACIN BV Nee
LEVETIRACETAM AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG Nee
LEVETIRACETAM MYLAN TABLET FILMOMHULD 250MG MYLAN B.V. Nee
LEVETIRACETAM MYLAN TABLET FILMOMHULD 500MG MYLAN B.V. Nee
LEVETIRACETAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 250MG SANDOZ BV Nee
LEVETIRACETAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 250MG SANDOZ BV Nee
LEVETIRACETAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 250MG Nee
LEVETIRACETAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG SANDOZ BV Nee
LEVETIRACETAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG SANDOZ BV Nee
LEVETIRACETAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG Nee
LEVETIRACETAM TEVA TABLET FILMOMHULD 250MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEVETIRACETAM TEVA TABLET FILMOMHULD 500MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL AUROBINDO TABLET FO 5MG Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL FOCUS CARE TABLET FO 5MG Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL FOCUS CARE TABLET FO 5MG Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL FOCUS TABLET FO 5MG Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL FOCUS TABLET FO 5MG FOCUS CARE PHARMACEUTICALS Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL MYLAN TABLET 5MG MYLAN B.V. Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL PCH TABLET FO 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEVOCETIRIZINE DIHCL SANDOZ TABLET FO 5MG Ja
LEVOCETIRIZINE DIHCL TABLET FO AURO 5MG ACTAVIS B.V. Nee
LEVOFLOXACINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG PHARMACIN BV Ja
LEVOFLOXACINE PCH TABLET FILMOMHULD 500MG PHARMACHEMIE BV Nee
LEVOFLOXACINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG SANDOZ BV Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Act Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Focus Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Myl Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Sdz SANDOZ BV Ja
LEXAPRO TABLET FILMOMHULD 15MG LUNDBECK BV Nee
LEXAPRO TABLET FILMOMHULD 15MG LUNDBECK BV Nee
LINEZOLID ACCORD TABLET FILMOMHULD 600MG Nee
LINEZOLID AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 600MG Ja
LINEZOLID MYLAN TABLET FILMOMHULD 600MG Nee
LINEZOLID SANDOZ TABLET FILMOMHULD 600MG Nee
LINEZOLID TEVA TABLET FILMOMHULD 600MG Nee
LIORESAL TABLET 10MG NOVARTIS PHARMA BV Nee
LIPITOR 10MG TABLET OMHULD NL PFIZER BV Nee
LIPITOR 20MG TABLET OMHULD NL PFIZER BV Nee
LIPITOR KAUWTABLET 10MG PFIZER BV Nee
LIPITOR KAUWTABLET 20MG PFIZER BV Nee
LIPITOR TAB 40MG NL 30ST PFIZER BV Nee
LISINOPRIL ACCORD TABLET 5MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
LISINOPRIL AUROBINDO TABLET 5MG Nee
LISINOPRIL AUROBINDO TABLET 5MG Nee
LISINOPRIL AUROBINDO TABLET 5MG Nee
LISINOPRIL AUROBINDO TABLET 30MG Nee
LISINOPRIL AUROBINDO TABLET 30MG Ja
LISINOPRIL MYLAN TABLET 5MG Nee
LISINOPRIL MYLAN TABLET 5MG Nee
LISINOPRIL SANDOZ TABLET 5MG SANDOZ BV Nee
LISINOPRIL TEVA TABLET 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
LISINOPRIL TEVA TABLET 30MG PHARMACHEMIE BV Nee
LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH AUROBINDO TABL 20/12,5MG ACTAVIS B.V. Ja
LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH AUROBINDO TABL 20/12,5MG Ja
LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH CF TABLET 20/12,5MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH DOUBLE-E TABL 20/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH MYLAN TABLET 20/12,5MG MYLAN B.V. Nee
LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH SANDOZ TABLET 20/12,5MG SANDOZ BV Nee
LIVIAL TABLET 2,5MG MSD BV Nee
LOPID TABLET 600MG PFIZER BV Ja
LOPINAVIR/RITONAVIR ACCORD TABLET FILMOMH 200/50MG Ja
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN TABLET FILMOMH 100/25MG Ja
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN TABLET FILMOMH 200/50MG Nee
LORAZEPAM APOTEX TABLET 1MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
LORAZEPAM APOTEX TABLET 1MG APOTEX NEDERLAND BV Ja
LORAZEPAM APOTEX TABLET 2,5MG APOTEX NEDERLAND BV Ja
LORAZEPAM APOTEX TABLET 2,5MG Nee
LORAZEPAM CF TABLET 1MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
LORAZEPAM PROLEPHA TABLET 1MG Nee
LORAZEPAM PROLEPHA TABLET 2,5MG Nee
LORAZEPAM PROLEPHA TABLET 2,5MG Nee
LOSARTAN KALIUM ACCORD TABLET OMHULD 25MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM ACCORD TABLET OMHULD 50MG Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 25MG Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 25MG PHARMACIN BV Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 50MG PHARMACIN BV Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 50MG Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 100MG PHARMACIN BV Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 100MG Nee
LOSARTAN KALIUM AUROBINDO TABLET OMHULD 100MG Nee
LOSARTAN KALIUM FOCUS TABLET OMHULD 50MG Ja
LOSARTAN KALIUM FOCUS TABLET OMHULD 100MG Nee
LOSARTAN KALIUM HCS TABLET FILMOMHULD 100MG Nee
LOSARTAN KALIUM HCS TABLET FILMOMHULD 25MG Nee
LOSARTAN KALIUM HCS TABLET FILMOMHULD 50MG Nee
LOSARTAN KALIUM MYLAN TABLET OMHULD 50MG MYLAN B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM MYLAN TABLET OMHULD 50MG MYLAN B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM MYLAN TABLET OMHULD 100MG MYLAN B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM MYLAN TABLET OMHULD 100MG MYLAN B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 25MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 50MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 50MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 50MG Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 100MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 100MG Nee
LOSARTAN KALIUM PCH TABLET OMHULD 100MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 50MG SANDOZ BV Nee
LOSARTAN KALIUM TABLET OMHULD ACCORD 100MG Nee
LOSARTAN KALIUM XIROMED TABLET OMHULD 100MG Ja
LOSARTAN KALIUM XIROMED TABLET OMHULD 25MG Ja
LOSARTAN KALIUM XIROMED TABLET OMHULD 50MG Ja
LOSARTAN KALIUM/HCT CF TABLET FILMOMH 100/12,5MG Ja
LOSARTAN KALIUM/HCT HCS TABLET FILMOMH 100/12.5MG Ja
LOSARTAN KALIUM/HCT HCS TABLET FILMOMH 100/25MG Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT HCS TABLET FILMOMH 50/12,5MG Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT MYLAN TABL FILMOMH 50/12,5MG MYLAN B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT MYLAN TABL FILMOMH 100/25MG MYLAN B.V. Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT PCH TABLET FILMOMH 50/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT PCH TABLET FILMOMH 50/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT PCH TABLET FILMOMH 100/25MG PHARMACHEMIE BV Nee
LOSARTAN KALIUM/HCT TEVA TABLET FILMOMH 100/12,5MG PHARMACHEMIE BV Ja
LOSARTAN KALIUM/HCT XIROMED TABL FILMOMH 100/25MG Ja
LOSARTAN KALIUM/HCT XIROMED TABL FILMOMH 50/12,5MG Ja
LOSEC MUPS 10MG mga LOS ASTRAZENECA BV Nee
LOSEC MUPS 20MG LOS TABLET ASTRAZENECA BV Nee
LOSEC MUPS 40MG mga LOS ASTRAZENECA BV Nee
LOSEC MUPS TABLET MSR 10MG Nee
LOSEC MUPS TABLET MSR 20MG Nee
LOSEC MUPS TABLET MSR 40MG Nee
LOSECOSAN TABLET MSR 20MG BAYER B.V. HEALTHCARE DIVISION CONSUMER CARE Nee
Lovette PFIZER BV Nee
LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML ALLERGAN BV Nee
LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML Nee
LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML Nee
LYRICA 150MG 112ST PAR MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
LYRICA 150MG 56ST PAR STEPHAR BV Nee
LYRICA 75MG 56ST (!) STEPHAR BV Nee
LYRICA CAPSULE 25MG Nee
LYRICA CAPSULE 25MG Nee
LYRICA CAPSULE 25MG Nee
LYRICA CAPSULE 25MG Nee
LYRICA CAPSULE 75MG Nee
LYRICA CAPSULE 75MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
LYRICA CAPSULE 75MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LYRICA CAPSULE 75MG FISHER FARMA BV Nee
LYRICA CAPSULE 75MG STEPHAR BV Nee
LYRICA CAPSULE 75MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LYRICA CAPSULE 75MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
LYRICA CAPSULE 75MG Nee
LYRICA CAPSULE 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LYRICA CAPSULE 150MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
LYRICA CAPSULE 150MG FISHER FARMA BV Nee
LYRICA CAPSULE 150MG STEPHAR BV Nee
LYRICA CAPSULE 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LYRICA CAPSULE 150MG Nee
LYRICA CAPSULE 150MG NL PFIZER BV Nee
LYRICA CAPSULE 300MG FISHER FARMA BV Nee
LYRICA CAPSULE 300MG FISHER FARMA BV Nee
LYRICA CAPSULE 300MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
LYRICA CAPSULE 300MG STEPHAR BV Nee
LYRICA CAPSULE 300MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
LYRICA CAPSULE 300MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LYRICA CAPSULE 300MG PFIZER BV Nee
LYRICA CAPSULE 75MG NL PFIZER BV Nee
LYUMJEV INJVLST 100E/ML PATROON 3ML Nee
LYUMJEV JUNIOR KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
LYUMJEV KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
Klik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.