U bent hier: Preferentiebeleid
a.s.r. zorg
AnderZorg
CZ Groep-Nationale Nederlanden
De Friesland
Ditzo Zorgverzekering
ENO Zorgverzekeraar
FBTO
Interpolis
IZA-VNG (Gemeenten)
Just-CZ
Menzis
One Underwriting B.V. (Zilveren Kruis)
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
SZV Krijgsmacht
UMC Zorgverzekering
Unive
VGZ
VVAA (ONVZ)
Zekur
Zilveren Kruis / ZieZo
Zorg en Zekerheid
Wat is het "Preferentiebeleid"

Van één geneesmiddel zijn vaak meerdere merken in de handel. Zeker wanneer het octrooi is vervallen, komen er van hetzelfde geneesmiddel veel merkloze varianten op de markt (generieke medicijnen).

Sinds juli 2009 hebben de meeste zorgverzekeraars het preferentiebeleid ingevoerd. Dit houdt in dat per geneesmiddel meestal maar één leverancier vergoed wordt, het "preferente label". De andere leveranciers worden dan niet meer vergoed zonder medische noodzaak.

In het algemeen is het preferente middel ook het goedkoopste middel.

Het preferentiebeleid wordt periodiek opnieuw getoetst door de individuele verzekeraars. Het komt erop neer dat fabrikanten telkens mee kunnen doen met een aanbesteding, waarbij het goedkoopste middel preferent wordt. Dit kan dus wijzigen in de tijd.

De gekozen preferentielijst geldt voor de actuele maand.

In de onderstaande tabel staan per gekozen verzekeraar de preferente middelen, en de expliciet niet-preferente middelen vermeld. Alleen preferente middelen worden vergoed.

Bij hoge uitzondering kan, wanneer sprake is van "medische noodzaak", een niet-preferente middel toch vergoed worden. Dit wordt bepaald door de voorschrijver. Voorwaarde is dat bewezen is dat het gebruik van het preferente middel bij de individuele patiënt ongewenste bijwerkingen veroorzaakt.

Voor een aantal verzekeraars geldt bovendien dat het preferente geneesmiddel niet onder het eigen risico valt, en het niet-preferente middel wél (ongeacht de medische noodzaak).

N.B. Uitzonderingen op het preferentiebeleid op produktniveau per verzekeraar zijn niet opgenomen. Daarvoor wordt verwezen naar de individuele verzekeringsvoorwaarden.

Preferentiebeleid Augustus 2022 per zorgverzekeraar:
Zoek medicijnen met beginletter

per groep
Naam geneesmiddelLeverancierPreferentPrijs
ACECLOFENAC DOUBLE-E PHARMA TABLET FILMOMH 100MG Ja
BIOFENAC TABLET OMHULD 100MG ALMIRALL BV Nee
ACETAZOLAMIDE SANDOZ TABLET 250MG SANDOZ BV Ja
DIAMOX TABLET 250MG Nee
DIAMOX TABLET 250MG GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS Nee
ACETYLSALICYLZUUR NEURO RP DISP TABLET 30MG Ja
ACETYLSALICYLZUUR NEURO ACT 30MG DIS ACTAVIS B.V. Nee
ACETYLSALICYLZUUR NEURO TEVA DISP TABLET 30MG PHARMACHEMIE BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR NEURO TEVA DISP TABLET 30MG PHARMACHEMIE BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO RP DISP TABLET 80MG Ja
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO APOTEX TABLET 80MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO APOTEX TABLET 80MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISP TABL 80MG ACTAVIS B.V. Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO TABLET 80MG Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 80MG Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO MYLAN DISP TABLET 80MG Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80MG PHARMACHEMIE BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80MG PHARMACHEMIE BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR CARDIO TEVA DISP TABLET 80MG PHARMACHEMIE BV Nee
ACETYLSALICYLZUUR MYLAN TABLET 80MG MYLAN B.V. Nee
ACICLOVIR SANDOZ TABLET 200MG SANDOZ BV Ja
ACICLOVIR AUROBINDO TABLET 200MG Nee
ACICLOVIR CF TABLET 200MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
ACICLOVIR SANDOZ TABLET 400MG SANDOZ BV Ja
ACICLOVIR AUROBINDO TABLET 400MG Nee
ACICLOVIR CF TABLET 400MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
ACICLOVIR SANDOZ TABLET 800MG SANDOZ BV Ja
ACICLOVIR AUROBINDO TABLET 800MG Nee
ACICLOVIR CF TABLET 800MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
NEOTIGASON CAPSULE 10MG ACTAVIS B.V. Ja
ACITRETINE CF CAPSULE 10MG Nee
NEOTIGASON CAPSULE 25MG ACTAVIS B.V. Ja
ACITRETINE CF CAPSULE 25MG Nee
ALENDRONINEZUUR AUROBINDO TABLET 70MG PHARMACIN BV Ja
ALENDRONINEZUUR 70MG ACC ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
ALENDRONINEZUUR ARISTO TABLET 70MG Nee
ALENDRONINEZUUR AUROBINDO TABLET 70MG Nee
ALENDRONINEZUUR MYLAN TABLET 70MG MYLAN B.V. Nee
ALENDRONINEZUUR PCH TABLET 70MG PHARMACHEMIE BV Nee
ALENDRONINEZUUR SANDOZ TABLET 70MG SANDOZ BV Nee
FOSAMAX TABLET 70MG MSD BV Nee
ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL AUR TB 70MG/2800IE Ja
ADROVANCE TABLET 70MG/2800IE FISHER FARMA BV Nee
ADROVANCE TABLET 70MG/2800IE STEPHAR BV Nee
ADROVANCE TABLET 70MG/2800IE BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL MYL TB 70MG/2800IE Nee
ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL TEVA T 70MG/2800IE Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG 70MCG !!! FISHER FARMA BV Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE STEPHAR BV Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE STEPHAR BV Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE FISHER FARMA BV Nee
VANTAVO TABLET 70MG/2800IE FISHER FARMA BV Nee
ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL AUR TB 70MG/5600IE Ja
ADROVANCE TABLET 70MG/5600IE STEPHAR BV Nee
ADROVANCE TABLET 70MG/5600IE BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ADROVANCE TABLET 70MG/5600IE MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL MYL TB 70MG/5600IE Nee
ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL TEVA T 70MG/5600IE Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/5600IE Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/5600IE STEPHAR BV Nee
FOSAVANCE TABLET 70MG/5600IE BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ALFUZOSINE HCL AUROBINDO TABLET MVA 10MG PHARMACIN BV Ja
ALFUZOSINE HCL AUROBINDO TABLET MVA 10MG Nee
ALFUZOSINE HCL CF TABLET MVA 10MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
ALFUZOSINE HCL CF TABLET MVA 10MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
ALFUZOSINE HCL MYLAN RETARD TABLET MVA 10MG MYLAN B.V. Nee
ALFUZOSINE HCL SANDOZ RETARD TABLET MVA 10MG SANDOZ BV Nee
ALFUZOSINE HCL SANDOZ RETARD TABLET MVA 10MG SANDOZ BV Nee
XATRAL XR TABLET MVA 10MG SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Nee
ALFUZOSINE HCL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 2,5MG PHARMACIN BV Ja
ALFUZOSINE HCL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 2,5MG Nee
ALFUZOSINE HCL PCH TABLET 2,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
ALLOPURINOL SANDOZ TABLET 100MG SANDOZ BV Ja
ALLOPURINOL ACCORD TABLET 100MG Nee
ALLOPURINOL APOTEX TABLET 100MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
ALLOPURINOL APOTEX TABLET 100MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
ALLOPURINOL ARISTO TABLET 100MG Nee
ALLOPURINOL AUROBINDO TABLET 100MG Nee
ALLOPURINOL PCH TABLET 100MG PHARMACHEMIE BV Nee
ALLOPURINOL PCH TABLET 100MG PHARMACHEMIE BV Nee
ALLOPURINOL PCH TABLET 100MG PHARMACHEMIE BV Nee
ZYLORIC TABLET 100MG NAVAMEDIC ASA Nee
ALPRAZOLAM MYLAN TABLET 0,5MG MYLAN B.V. Ja
ALPRAZOLAM MYLAN TABLET 0,5MG MYLAN B.V. Ja
ALPRAZOLAM AUROBINDO TABLET 0,5MG ACTAVIS B.V. Nee
ALPRAZOLAM PCH TABLET 0,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
ALPRAZOLAM SANDOZ TABLET 0,5MG SANDOZ BV Nee
AMIODARON HCL AUROBINDO TABLET 200MG Ja
AMIODARON HCL AUROBINDO TABLET 200MG Ja
AMIODARON HCL AUROBINDO TABLET 200MG Nee
AMIODARON HCL MYLAN TABLET 200MG MYLAN B.V. Nee
AMIODARON HCL MYLAN TABLET 200MG MYLAN B.V. Nee
AMIODARON HCL MYLAN TABLET 200MG MYLAN B.V. Nee
AMIODARON HCL SANDOZ TABLET 200MG SANDOZ BV Nee
AMIODARON HCL SANDOZ TABLET 200MG SANDOZ BV Nee
AMIODARON HCL TEVA TABLET 200MG PHARMACHEMIE BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL STRIDES TABLET FILMOMHULD 10MG Ja
AMITRIPTYLINE BB TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
AMITRIPTYLINE HCL APOTEX TABLET 10MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL AUROBINDO TABLET 10MG ACTAVIS B.V. Nee
AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 10MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 10MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
AMITRIPTYLINE BB TABLET FILMOMHULD 25MG Ja
AMITRIPTYLINE EXPHARMA TABLET FILMOMHULD 25MG Ja
AMITRIPTYLINE HCL APOTEX TABLET 25MG APOTEX NEDERLAND BV Ja
AMITRIPTYLINE HCL AUROBINDO TABLET 25MG ACTAVIS B.V. Ja
AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 25MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Ja
AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 25MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Ja
AMITRIPTYLINE HCL STRIDES TABLET FILMOMHULD 25MG Ja
AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Ja
AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Ja
AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Ja
AMITRIPTYLINE SDZ 25MG TABL SANDOZ BV Nee
AMLODIPINE ARX TABLET 10MG Ja
AMLODIPINE PCH TABLET 10MG (ALS BESILAAT) PHARMACHEMIE BV Ja
AMLODIPINE PCH TABLET 10MG (ALS BESILAAT) PHARMACHEMIE BV Ja
AMLODIPINE ACCORD TABLET 10MG Nee
AMLODIPINE ACCORD TABLET 10MG Nee
AMLODIPINE APOTEX TABLET 10MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
AMLODIPINE AUROBINDO TABLET 10MG ACTAVIS B.V. Nee
AMLODIPINE MYLAN TABLET 10MG (ALS BESILAAT) MYLAN B.V. Nee
AMLODIPINE PCH TABLET 10MG (ALS BESILAAT) PHARMACHEMIE BV Nee
AMLODIPINE SANDOZ TABLET 10MG (ALS BESILAAT) Nee
AMLODIPINE SDZ TABL 10MG SANDOZ BV Nee
NORVASC TABLET 10MG PFIZER BV Nee
AMLODIPINE ACCORD TABLET 5MG Ja
AMLODIPINE ACCORD TABLET 5MG Ja
AMLODIPINE APOTEX TABLET 5MG APOTEX NEDERLAND BV Ja
AMLODIPINE ARX TABLET 5MG Ja
AMLODIPINE AUROBINDO TABLET 5MG ACTAVIS B.V. Ja
AMLODIPINE BES. SDZ TABL 5MG SANDOZ BV Ja
AMLODIPINE MYLAN TABLET 5MG (ALS BESILAAT) MYLAN B.V. Ja
AMLODIPINE PCH TABLET 5MG (ALS BESILAAT) PHARMACHEMIE BV Ja
AMLODIPINE PCH TABLET 5MG (ALS BESILAAT) PHARMACHEMIE BV Ja
AMLODIPINE PCH TABLET 5MG (ALS BESILAAT) PHARMACHEMIE BV Ja
AMLODIPINE SANDOZ TABLET 5MG (ALS BESILAAT) Ja
NORVASC TABLET 5MG PFIZER BV Nee
AMOXICILLINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 250MG/5ML SANDOZ BV Ja
AMOXICILLINE TEVA FORTE PDR V SUSP 250MG/5ML Ja
AMOXICILLINE DISP TEVA TABLET 750MG Ja
AMOXICILLINE DISPER AUROBINDO TABLET 750MG Ja
AMOXICILLINE DISPER SANDOZ TABLET 750MG SANDOZ BV Ja
AMOXI/CLAV MYLAN PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML TT Ja
AMOXI/CLAV NORMON PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Ja
AMOXI/CLAV SANDOZ PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML SANDOZ BV Ja
AMOXICILLIN RP COMP PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Nee
AMOXICLAV 1A PHARMA PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Nee
AMOXICLAV 1A PHARMA PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML Nee
AMOXI/CLAV MYLAN PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML TT Ja
AMOXI/CLAV SANDOZ PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML SANDOZ BV Ja
AMOXI/CLAV SANDOZ PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML TT Ja
AMOXI/CLAV SANDOZ PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML TT Ja
AMOXICLAV TEVA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Ja
AUGMENTIN SUIKERVRIJ PDR V SUSP 250/62,50MG/5ML TT Ja
BETAMOX PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Ja
CLAVAMOX PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Ja
AMOXI/CLAV DEVATIS PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI/CLAV MICRO LABS PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI/CLAV SANDOZ PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML TT Nee
AMOXICILLIN RP COMP PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXICILLIN RP COMP PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXICLAV 1A PHARMA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXICLAV 1A PHARMA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI-CLAVULAN STADA PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
CLAVAMOX PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
CLAVAMOX PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
CO-AMOXICILLIN DEVATIS PDR V SUSP 250/62,5MG/5ML Nee
AMOXI/CLAV ARISTO TABLET OMHULD 875/125MG Ja
AMOXI/CLAV AUROBINDO TABLET OMHULD 875/125MG Nee
AMOXI/CLAV SANDOZ TABLET OMHULD 875/125MG SANDOZ BV Nee
AMOXI/CLAV ZENTIVA TABLET OMHULD 875/125MG Nee
ANASTROZOL AMAROX TABLET FILMOMHULD 1MG Ja
ANASTROZOL ACCORD TABLET FILMOMHULD 1MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
ANASTROZOL MYLAN TABLET FILMOMHULD 1MG MYLAN B.V. Nee
ANASTROZOL PCH TABLET FILMOMHULD 1MG PHARMACHEMIE BV Nee
ANASTROZOL SYNTHON TABLET FILMOMHULD 1MG SYNTHON BV Nee
ARIMIDEX ASTRAZENECA BV Nee
APREPITANT SANDOZ CAPSULE 1X125MG/2X80MG Ja
APREPITANT AUROBINDO CAPSULE 1X125MG/2X80MG Nee
APREPITANT CF CAPSULE 1X125MG/2X80MG Nee
APREPITANT TEVA CAPSULE 1X125MG/2X80MG Nee
APREPITANT XIROMED CAPSULE 1X125MG/2X80MG Nee
EMEND CAPSULE 1X125MG/2X80MG STEPHAR BV Nee
EMEND CAPSULE 1X125MG/2X80MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
EMEND CAPSULE 1X125MG/2X80MG MSD BV Nee
EMEND CAPSULE 1X125MG/2X80MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
APREPITANT XIROMED CAPSULE 125MG Ja
APREPITANT AUROBINDO CAPSULE 125MG Nee
APREPITANT CF CAPSULE 125MG Nee
APREPITANT SANDOZ CAPSULE 125MG Nee
APREPITANT TEVA CAPSULE 125MG Nee
EMEND CAPSULE 125MG MSD BV Nee
EMEND CAPSULE 125MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
EMEND CAPSULE 125MG FISHER FARMA BV Nee
EMEND CAPSULE 125MG STEPHAR BV Nee
APREPITANT XIROMED CAPSULE 80MG Ja
APREPITANT AUROBINDO CAPSULE 80MG Nee
APREPITANT CF CAPSULE 80MG Nee
APREPITANT SANDOZ CAPSULE 80MG Nee
APREPITANT TEVA CAPSULE 80MG Nee
EMEND CAPSULE 80MG MSD BV Nee
EMEND CAPSULE 80MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
EMEND CAPSULE 80MG STEPHAR BV Nee
EMEND CAPSULE 80MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ARIPIPRAZOL XIROMED TABLET 10MG Ja
ABILIFY TABLET 10MG LUNDBECK BV Nee
ABILIFY TABLET 10MG Nee
ABILIFY TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL ACCORD TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL AMAROX TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 10MG Nee
ARIPIPRAZOL XIROMED TABLET 15MG Ja
ABILIFY TABLET 15MG FISHER FARMA BV Nee
ABILIFY TABLET 15MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ABILIFY TABLET 15MG STEPHAR BV Nee
ABILIFY TABLET 15MG LUNDBECK BV Nee
ABILIFY TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL ACCORD TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL AMAROX TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 15MG Nee
ARIPIPRAZOL AMAROX TABLET 30MG Ja
ABILIFY TABLET 30MG LUNDBECK BV Nee
ABILIFY TABLET 30MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ABILIFY TABLET 30MG FISHER FARMA BV Nee
ABILIFY TABLET 30MG STEPHAR BV Nee
ARIPIPRAZOL ACCORD TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL XIROMED TABLET 30MG Nee
ARIPIPRAZOL XIROMED TABLET 5MG Ja
ARIPIPRAZOL ACCORD TABLET 5MG Nee
ARIPIPRAZOL AMAROX TABLET 5MG Nee
ARIPIPRAZOL CF TABLET 5MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 5MG Nee
ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 5MG Nee
ATAZANAVIR ACCORD CAPSULE 200MG Ja
ATAZANAVIR MYLAN CAPSULE 200MG Nee
ATAZANAVIR TEVA CAPSULE 200MG Nee
REYATAZ CAPSULE 200MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
REYATAZ CAPSULE 200MG STEPHAR BV Nee
REYATAZ CAPSULE 200MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
REYATAZ CAPSULE 200MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
REYATAZ CAPSULE 200MG (NL) BRISTOL-MYERS SQUIBB BV Nee
ATENOLOLCHLOORTALIDON SANDOZ TABLET 50/12,5MG SANDOZ BV Ja
ATENOLOL/CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 50/12,5MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
ATENOLOL/CHLOORTALIDON MYLAN TABLET 50/12,5MG Nee
ATORVASTATINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 10MG Ja
ATORVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE ARISTO TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 10MG MYLAN B.V. Nee
ATORVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 10MG MYLAN B.V. Nee
ATORVASTATINE PFIZER TABLET FILMOMHULD 10MG PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 10MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 10MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 10MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 10MG RANBAXY UK LIMITED Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 10MG Nee
LIPITOR 10MG TABLET OMHULD NL PFIZER BV Nee
LIPITOR KAUWTABLET 10MG PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 20MG Ja
ATORVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
ATORVASTATINE ARISTO TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
ATORVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 20MG MYLAN B.V. Nee
ATORVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 20MG MYLAN B.V. Nee
ATORVASTATINE PFIZER TABLET FILMOMHULD 20MG PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 20MG RANBAXY UK LIMITED Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG Nee
LIPITOR 20MG TABLET OMHULD NL PFIZER BV Nee
LIPITOR KAUWTABLET 20MG PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 40MG Ja
ATORVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE ARISTO TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 40MG MYLAN B.V. Nee
ATORVASTATINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 40MG MYLAN B.V. Nee
ATORVASTATINE PFIZER TABLET FILMOMHULD 40MG PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 40MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 40MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 40MG SANDOZ BV Nee
ATORVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG PHARMACHEMIE BV Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG PHARMACHEMIE BV Nee
LIPITOR TAB 40MG NL 30ST PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE ARISTO TABLET FILMOMHULD 80MG Ja
ATORVASTATINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 80MG Ja
ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ATORVASTATINE PFIZER TABLET FILMOMHULD 80MG PFIZER BV Nee
ATORVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 80MG PHARMACHEMIE BV Nee
AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 25MG MYLAN B.V. Ja
AZATHIOPRINE CF TABLET 25MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AZATHIOPRINE SANDOZ TABLET 25MG SANDOZ BV Nee
AZATHIOPRINE SANDOZ TABLET 50MG SANDOZ BV Ja
AZATHIOPRINE SANDOZ TABLET 50MG SANDOZ BV Ja
AZATHIOPRINE AUROBINDO TABLET 50MG ACTAVIS B.V. Nee
AZATHIOPRINE CF TABLET 50MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG MYLAN B.V. Nee
AZATHIOPRINE TEVA TABLET 50MG PHARMACHEMIE BV Nee
IMURAN TABLET 50MG NAVAMEDIC ASA Nee
AZITROMYCINE SANDOZ TABLET OMHULD 250MG SANDOZ BV Ja
AZITROMYCINE AUROBINDO TABLET OMHULD 250MG Nee
AZITROMYCINE CF TABLET OMHULD 250MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AZITROMYCINE JUBILANT TABLET OMHULD 250MG FOCUS CARE PHARMACEUTICALS Nee
AZITROMYCINE TEVA TABLET OMHULD 250MG PHARMACHEMIE BV Nee
ZITHROMAX TABLET 250MG PFIZER BV Nee
AZITROMYCINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 200MG/5ML SANDOZ BV Ja
AZITROMYCINE CF POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AZITROMYCINE TEVA POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML PHARMACHEMIE BV Nee
ZITHROMAX POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML PFIZER BV Nee
ZITHROMAX POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML PFIZER BV Nee
ZITHROMAX POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML PFIZER BV Nee
AZITROMYCINE SANDOZ TABLET OMHULD 500MG SANDOZ BV Ja
AZITROMYCINE AUROBINDO TABLET OMHULD 500MG Nee
AZITROMYCINE CF TABLET OMHULD 500MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
AZITROMYCINE JUBILANT TABLET OMHULD 500MG FOCUS CARE PHARMACEUTICALS Nee
AZITROMYCINE MYLAN TABLET OMHULD 500MG MYLAN B.V. Nee
AZITROMYCINE TEVA TABLET OMHULD 500MG PHARMACHEMIE BV Nee
ZITHROMAX TABLET 500MG PFIZER BV Nee
ZITHROMAX TABLET 500MG PFIZER BV Nee
BACLOFEN MYLAN TABLET 10MG MYLAN B.V. Ja
BACLOFEN AUROBINDO TABLET 10MG ACTAVIS B.V. Nee
BACLOFEN MYLAN TABLET 10MG MYLAN B.V. Nee
BACLOFEN SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Nee
BACLOFEN TEVA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
LIORESAL TABLET 10MG NOVARTIS PHARMA BV Nee
BECLOMETASON ALL AER CFKVR 250MCG/DO SPB 200DO+INH ALL-GEN PHARMACEUTICALS AND GENERICS Ja
BECLOMETASON MYL AER CFKVR 250MCG/DO SPB 200DO+INH MYLAN B.V. Nee
BECLOMETASON PCH AER CFKVR 250MCG/DO SPB 200DO+INH PHARMACHEMIE BV Nee
BECLOMETASON SANDOZ AER 250MCG/DO SPBS 200DO+INH SANDOZ BV Nee
SOPROBEC AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 200DO +IN Nee
BECLOMETASON NEVEL SANDOZ NEUSSP 50MCG/DO FL 200DO SANDOZ BV Ja
BECLOMETASON ALL AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH ALL-GEN PHARMACEUTICALS AND GENERICS Ja
BECLOMETASON PCH AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH PHARMACHEMIE BV Nee
BECLOMETASON SANDOZ AER 50MCG/DO SPBS 200DO+INH SANDOZ BV Nee
SOPROBEC AER CFKVR 50MCG/DO SPBS 200DO +INH Nee
BETAHISTINE 2HCL ACCORD TABLET 8MG Ja
BETAHISTINE DIHCL AUROBINDO TABLET 8MG Nee
BETAHISTINE DIHCL AUROBINDO TABLET 8MG Nee
BETAHISTINE DIHCL MYLAN TABLET 8MG MYLAN B.V. Nee
BETAHISTINE DIHCL MYLAN TABLET 8MG MYLAN B.V. Nee
BETAHISTINE DIHCL TEVA TABLET 8MG PHARMACHEMIE BV Nee
BETAHISTINE DIHCL TEVA TABLET 8MG PHARMACHEMIE BV Nee
BETAMETHASON XIROMED OPL VOOR CUTAAN GEBR 1MG/G Ja
BETAMETHASON TEVA LOTION 1MG/G PHARMACHEMIE BV Nee
BETAMETHASON TEVA LOTION 1MG/G PHARMACHEMIE BV Nee
BETAMETHASON XIROMED OPL VOOR CUTAAN GEBR 1MG/G Nee
BETNELAN VLOEISTOF VOOR CUTAAN GEBRUIK 1MG/G GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
BETNELAN VLOEISTOF VOOR CUTAAN GEBRUIK 1MG/G GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
BICALUTAMIDE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 150MG Ja
BICALUTAMIDE ACCORD TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
BICALUTAMIDE FAIR-MED TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
BICALUTAMIDE PCH TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACHEMIE BV Nee
BIMATOPROST MYLAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML Ja
LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML ALLERGAN BV Nee
LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML Nee
LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML Nee
BISOPROLOLFUMARAAT MYLAN TABLET 1,25MG Ja
BISOPROLOLFUMARAAT MYLAN TABLET 1,25MG MYLAN B.V. Ja
BISOPROLOLFUMARAAT 1A PHARMA TABLET FILMOMH 1,25MG Nee
BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 1,25MG Nee
BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 1,25MG PHARMACHEMIE BV Nee
BISOPROLOLFUMARAAT DECO TABL FILMOMH AUROB 2,5MG Ja
BISOPROLOLFUMARAAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 2,5MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
BISOPROLOLFUMARAAT DECO AUROB TABL FILMOMH 2,5MG Nee
BISOPROLOLFUMARAAT MYLAN TABLET 2,5MG Nee
BISOPROLOLFUMARAAT MYLAN TABLET 2,5MG MYLAN B.V. Nee
BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 2,5MG SANDOZ BV Nee
BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 2,5MG Nee
BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 2,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 2,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
EMCOR DECO TABLET 2,5MG MERCK BV Nee
BOSENTAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 62,5MG Ja
BOSENTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 62,5MG Nee
BOSENTAN TEVA TABLET FILMOMHULD 62,5MG Nee
TRACLEER TABLET FILMOMHULD 62,5MG ACTELION PHARMACEUTICALS NEDERLAND BV Nee
TRACLEER TABLET FILMOMHULD 62,5MG Nee
BRIMONIDINETARTRAAT SANDOZ OOGDR 2MG/ML FL 5ML SANDOZ BV Ja
ALPHAGAN OOGDRUPPELS 2MG/ML FLACON 5ML ALLERGAN BV Nee
BRIMONIDINETARTRAAT MYLAN OOGDR 2MG/ML FL 5ML MYLAN B.V. Nee
BUDESONIDE SANDOZ VERNEVELSUSP 0,25MG/ML AMP 2ML SANDOZ BV Ja
BUDESONIDE TEVA STERI-NEB VERNS 0,25MG/ML AMP 2ML Ja
PULMICORT 500 VERNEVELSUSP 0,250MG/ML RESPULE 2ML ASTRAZENECA BV Nee
BUDESONIDE SANDOZ VERNEVELSUSP 0,5MG/ML AMP 2ML SANDOZ BV Ja
BUDESONIDE TEVA STERI-NEB VERNS 0,5MG/ML AMP 2ML Ja
PULMICORT 1000 VERNEVELSUSP 0,500MG/ML RESPULE 2ML ASTRAZENECA BV Nee
BUDESONIDE AUROBIN NEVEL NEUSSPRAY 100MCG/DO 200DO Ja
BUDESONIDE SANDOZ NEVEL NEUSSPRAY 100MCG/DO 200DO SANDOZ BV Nee
BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR Ja
BUPRENORFINE GLENMARK PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR Nee
BUPRENORFINE MYLAN PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR Nee
BUPRENORFINE TEVA PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR Nee
BUTRANS PLEISTER TRANSDERMAAL 10MCG/UUR MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV Nee
BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR Ja
BUPRENORFINE GLENMARK PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR Nee
BUPRENORFINE MYLAN PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR Nee
BUPRENORFINE TEVA PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR Nee
BUTRANS PLEISTER TRANSDERMAAL 20MCG/UUR MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV Nee
BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR Ja
BUPRENORFINE GLENMARK PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR Nee
BUPRENORFINE MYLAN PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR Nee
BUPRENORFINE TEVA PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR Nee
BUTRANS PLEISTER TRANSDERMAAL 5MCG/UUR MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV Nee
BUPRENORFINE/NALOXON MYLAN TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG Ja
BUNALICT TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG Nee
BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG Nee
LIBROXAR TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG Nee
SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG Nee
SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG RECKITT BENCKISER GROUP PLC Nee
SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG Nee
BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 8/2MG Ja
BUNALICT TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG Nee
BUPRENORFINE/NALOXON MYLAN TAB SUBLINGUAAL 8/2MG Nee
LIBROXAR TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG Nee
SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG Nee
SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG RECKITT BENCKISER GROUP PLC Nee
SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG Nee
BUPROPION HCL TEVA RETARD TABLET MGA 150MG Ja
WELLBUTRIN XR TABLET MGA 150MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Ja
BUPROPION HCL SANDOZ RETARD TABLET MGA 150MG Nee
WELLBUTRIN XR TABLET MGA 300MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Ja
BUPROPION HCL TEVA RETARD TABLET MGA 300MG Nee
DOSTINEX TABLET 0,5MG PFIZER BV Ja
DOSTINEX TABLET 0,5MG PFIZER BV Ja
CABERGOLINE PCH TABLET 0,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
CABERGOLINE PCH TABLET 0,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
TACAL D3 KAUWTABLET 500MG/400IE MUNT Ja
CAD 500/440MG IN SACHET LEMON WILL-PHARMA BV Nee
CAD CITROEN BRUISGRANULAAT 500MG/440IE IN SACHET WILL-PHARMA BV Nee
CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 500MG/440IE IN SACHET WILL-PHARMA BV Nee
CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/400IE NYCOMED BV Nee
CALCIUM/VITAMINE D3 SANDOZ KAUWTABLET 500MG/440IE Nee
CALCIUM/VITAMINE D3 TEVA KAUWTABLET 500MG/440IE Nee
CALCIUM/VITAMINE D3 SANDOZ KAUWTABLET 500MG/800IE Ja
CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 500MG/880IE IN SACHET WILL-PHARMA BV Nee
CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 500MG/880IE IN SACHET WILL-PHARMA BV Nee
CALCI CHEW D3 CITROEN KAUWTABLET 500MG/1000IE Nee
CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/800IE NYCOMED BV Nee
CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/800IE NYCOMED BV Nee
KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE MEDA PHARMA B.V. Nee
TACAL D3 KAUWTABLET 500MG/800IE SINAASAPPEL Nee
CALCIUM/VITAMINE D3 SANDOZ KAUWTABLET 1000MG/880IE SANDOZ BV Ja
CAD 1000/880MG IN SACHET LEMON WILL-PHARMA BV Nee
CAD CITROEN BRUISGRANULAAT 1000MG/880IE IN SACHET WILL-PHARMA BV Nee
CAD ORANGE BRUISGRANULAAT IN SACHET 1000MG/880IE WILL-PHARMA BV Nee
CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 1000MG/800IE NYCOMED BV Nee
CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 1000MG/800IE NYCOMED BV Nee
CALCI-BONED3 ORANGE KAUWTABLET 1000MG/880IE WILL-PHARMA BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 16MG Ja
ATACAND 16MG ASTRAZENECA BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL AURO TABLET 16MG ACTAVIS B.V. Nee
CANDESARTAN CILEXETIL AUROBINDO TABLET 16MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL FOCUS CARE TABLET 16MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL MYLAN TABLET 16MG MYLAN B.V. Nee
CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 16MG SANDOZ BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 16MG SANDOZ BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 16MG PHARMACHEMIE BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 32MG Ja
CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 32MG Ja
ATACAND TABLET 32MG ASTRAZENECA BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL AURO TABLET 32MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL AURO TABLET 32MG ACTAVIS B.V. Nee
CANDESARTAN CILEXETIL AUROBINDO TABLET 32MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL FOCUS CARE TABLET 32MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 32MG SANDOZ BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 32MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 8MG Ja
ATACAND TABLET 8MG ASTRAZENECA BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL AUROBINDO TABLET 8MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL FOCUS CARE TABLET 8MG Nee
CANDESARTAN CILEXETIL MYLAN TABLET 8MG MYLAN B.V. Nee
CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 8MG SANDOZ BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL TABLET AURO 8MG ACTAVIS B.V. Nee
CANDESARTAN CILEXETIL TABLET SANDOZ 8MG SANDOZ BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 8MG PHARMACHEMIE BV Nee
CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 8MG PHARMACHEMIE BV Nee
ASCAL BRISPER 100MG CARDIO-NEURO BRUISTABLET MEDA PHARMA B.V. Ja
ASCAL BRISPER CARDIO-NEURO BRUISTABLET 100MG MEDA PHARMA B.V. Ja
ASCAL CARDIO SACHET 100MG MEDA PHARMA B.V. Nee
CARBASALAATCALCIUM CARDIO MYLAN SACHET 100MG MYLAN B.V. Nee
CARBASALAATCALCIUM SANDOZ CARDIO SACHET 100MG SANDOZ BV Nee
CARVEDILOL SANDOZ TABLET 3,125MG SANDOZ BV Ja
CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 3,125MG Nee
CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 3,125MG Nee
CARVEDILOL TEVA TABLET 3,125MG PHARMACHEMIE BV Nee
CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 25MG APOTEX NEDERLAND BV Ja
CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 25MG Ja
CHLOORTALIDON ACCORD TABLET 25MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 25MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
CHLOORTALIDON PCH TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Nee
CHLOORTALIDON TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Nee
CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 800MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
CINACALCET AMAROX TABLET FILMOMHULD 30MG Ja
CINACALCET ACCORD TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET ACCORDPHARMA TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET CF TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET REDDY TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET TEVA TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
CINACALCET WILL PHARMA TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 30MG AMGEN BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 30MG Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 30MG STEPHAR BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 30MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
CINACALCET AMAROX TABLET FILMOMHULD 60MG Ja
CINACALCET ACCORD TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
CINACALCET ACCORDPHARMA TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
CINACALCET CF TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
CINACALCET REDDY TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
CINACALCET TEVA TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
CINACALCET WILL PHARMA TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 60MG AMGEN BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 60MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 60MG STEPHAR BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 60MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
CINACALCET AMAROX TABLET FILMOMHULD 90MG Ja
CINACALCET ACCORD TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
CINACALCET ACCORDPHARMA TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
CINACALCET CF TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
CINACALCET REDDY TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
CINACALCET TEVA TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
CINACALCET WILL PHARMA TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 90MG AMGEN BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 90MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 90MG STEPHAR BV Nee
MIMPARA TABLET FILMOMHULD 90MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG Ja
CIPROFLOXACINE ACCORD TABLET 500MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
CIPROFLOXACINE CF TABLET 500MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
CIPROFLOXACINE MYLAN TABLET 500MG MYLAN B.V. Nee
CIPROFLOXACINE SANDOZ TABLET 500MG SANDOZ BV Nee
CIPROFLOXACINE TEVA TABLET 500MG PHARMACHEMIE BV Nee
CIPROFLOXACINE ACCORD TABLET 750MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET 750MG Ja
CIPROFLOXACINE SANDOZ TABLET 750MG SANDOZ BV Ja
CIPROFLOXACINE TEVA TABLET 750MG PHARMACHEMIE BV Ja
CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 10MG Ja
CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 10MG Nee
CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 10MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 10MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 10MG Nee
CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 10MG Nee
CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 20MG Ja
CIPRAMIL TABLET OMHULD 20MG LUNDBECK BV Nee
CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 20MG Nee
CITALOPRAM MYLAN TABLET OMHULD 20MG MYLAN B.V. Nee
CITALOPRAM MYLAN TABLET OMHULD 20MG MYLAN B.V. Nee
CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 20MG Nee
CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 20MG SANDOZ BV Nee
CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 30MG SANDOZ BV Ja
CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 30MG Nee
CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 30MG Nee
CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 30MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
CLARITROMYCINE SANDOZ TABLET 250MG SANDOZ BV Ja
CLARITROMYCINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 250MG Nee
CLARITROMYCINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 250MG PHARMACIN BV Nee
CLARITROMYCINE TEVA TABLET 250MG Nee
CLINDAMYCINE SANDOZ CAPSULE 300MG SANDOZ BV Ja
CLINDAMYCINE CF CAPSULE 300MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
CLINDAMYCINE DOUBLE-E PHARMA CAPSULE 300MG Nee
CLINDAMYCINE TEVA CAPSULE 300MG Nee
DALACIN C CAPSULE 300MG PFIZER BV Nee
CLOBAZAM SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Ja
FRISIUM TABLET 10MG Nee
FRISIUM TABLET 10MG TT Nee
CLOMIPRAMINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 25MG MYLAN B.V. Ja
CLOMIPRAMINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 25MG MYLAN B.V. Ja
CLOMIPRAMINE HCL SANDOZ TABLET OMHULD 25MG SANDOZ BV Ja
ANAFRANIL DRAGEE 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
ANAFRANIL TABLET OMHULD 25MG TT Nee
CLOMIPRAMINE HCL MYLAN RET 75MG MYLAN B.V. Ja
CLOMIPRAMINE HCL MYLAN RETARD TABLET MGA 75MG MYLAN B.V. Ja
CLOMIPRAMINE HCL SANDOZ RETARD TABLET MGA 75MG SANDOZ BV Ja
CLONAZEPAM SANDOZ TABLET 0,5MG SANDOZ BV Ja
RIVOTRIL TABLET 0,5MG ROCHE NEDERLAND BV Nee
CLONAZEPAM SANDOZ TABLET 2MG SANDOZ BV Ja
RIVOTRIL TABLET 2MG ROCHE NEDERLAND BV Ja
CLOPIDOGREL GREPID TABLET FILMOMHULD 75MG Ja
CLOPIDOGREL ACCORD TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
CLOPIDOGREL AUROBINDO TAB FILMOM 75MG(ALS BISULF) Nee
CLOPIDOGREL AUROBINDO TAB FILMOM 75MG(ALS BISULF) Nee
CLOPIDOGREL MYLAN TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
CLOPIDOGREL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 75MG SANDOZ BV Nee
CLOPIDOGREL TEVA TABL FILMOMHULD 75MG(ALS WATERS) Nee
CLOPIDOGREL TEVA TABL FILMOMHULD 75MG(ALS WATERS) Nee
CLOPIDOGREL TEVA TABL FILMOMHULD 75MG(ALS WATERS) Nee
CLOPIDOGREL VIATRIS TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
CLOPIDOGREL ZENTIVA TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
ISCOVER TABLET FILMOMHULD 75MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
ISCOVER TABLET FILMOMHULD 75MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
ISCOVER TABLET FILMOMHULD 75MG STEPHAR BV Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG EU-PHARMA BV Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG STEPHAR BV Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG STEPHAR BV Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG STEPHAR BV Nee
CLOZAPINE AURO TABLET 200MG Ja
CLOZAPINE CF TABLET 200MG Nee
CLOZAPINE CF TABLET 200MG Nee
CLOZAPINE SANDOZ TABLET 200MG SANDOZ BV Nee
CODEINEFOSFAAT EXPHARMA TABLET 10MG Ja
CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
CODEINEFOSFAAT EXPHARMA TABLET 15MG Ja
CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 15MG PHARMACHEMIE BV Nee
CODEINEFOSFAAT EXPHARMA TABLET 20MG Ja
CODEINEFOSFAAT PCH TABLET 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
OSFEROL-D3 TABLET FILMOMHULD 30000IE Ja
CHOLECALCIFEROL WILL PHARMA TAB FILMOMHULD 30000IE Nee
OSFEROL-D3 TABLET FILMOMHULD 7000IE Ja
CHOLECALCIFEROL WILL PHARMA TAB FILMOMHULD 7000IE Nee
DESLORATADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG SANDOZ BV Ja
AERIUS FILMOMHULD 5MG parallel FISHER FARMA BV Nee
AERIUS ORODISPERGEERBARE TABLET 5MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
AERIUS ORODISPERGEERBARE TABLET 5MG Nee
AERIUS ORODISPERGEERBARE TABLET 5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
AERIUS ORODISPERGEERBARE TABLET 5MG STEPHAR BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG MSD BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG STEPHAR BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG FISHER FARMA BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG FISHER FARMA BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG STEPHAR BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG FISHER FARMA BV Nee
AERIUS TABLET FILMOMHULD 5MG STEPHAR BV Nee
DESLORATADINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
DESLORATADINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
DESLORATADINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
DESLORATADINE DOUBLE-E TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
DESLORATADINE FOCUS ORODISP TABLET 5MG Nee
DESLORATADINE GLENMARK TABLET 5MG GLENMARK GENERICS EUROPE LIMITED Nee
DESLORATADINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 5MG MYLAN B.V. Nee
DESLORATADINE RIVOPHARM ORODISP TABLET 5MG Nee
DESLORATADINE RP TABLET FILMOMHULD 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
DESLORATADINE TEVA TABLET FILMOMHULD 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
DESLORATADINE TEVA TABLET FILMOMHULD 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
NEOCLARITYN TABLET FILMOMHULD 5MG STEPHAR BV Nee
NEOCLARITYN TABLET FILMOMHULD 5MG FISHER FARMA BV Nee
NEOCLARITYN TABLET FILMOMHULD 5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
DOXAZOSINE AUROBINDO RETARD TABLET MVA 4MG ACTAVIS B.V. Ja
CARDURA XL TABLET MGA 4MG PFIZER BV Nee
DOXAZOSINE CF RETARD TABLET MVA 4MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
DOXAZOSINE CF RETARD TABLET MVA 4MG Nee
DOXAZOSINE MYLAN RETARD TABLET MVA 4MG MYLAN B.V. Nee
DOXAZOSINE PCH RETARD TABLET MVA 4MG PHARMACHEMIE BV Nee
DOXAZOSINE SANDOZ RETARD TABLET MVA 4MG SANDOZ BV Nee
DOXAZOSINE SANDOZ RETARD TABLET MVA 8MG SANDOZ BV Ja
CARDURA XL TABLET MGA 8MG PFIZER BV Nee
DOXAZOSINE AUROBINDO RETARD TABLET MVA 8MG ACTAVIS B.V. Nee
DOXAZOSINE MYLAN RETARD TABLET MVA 8MG MYLAN B.V. Nee
DULOXETINE AUROBINDO CAPSULE MSR 30MG Ja
CYMBALTA CAPSULE MSR 30MG FISHER FARMA BV Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 30MG STEPHAR BV Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 30MG ELI LILLY NEDERLAND Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 30MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 30MG Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE ACCORD CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE AUROBINDO CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE CF CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE MYLAN CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE MYLAN CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE PENSA CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE SANDOZ CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE TEVA CAPSULE MSR 30MG Nee
DULOXETINE PENSA CAPSULE MSR 60MG Ja
CYMBALTA CAPSULE MSR 60MG STEPHAR BV Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 60MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 60MG Nee
CYMBALTA CAPSULE MSR 60MG ELI LILLY NEDERLAND Nee
DULOXETINE ACCORD CAPSULE MSR 60MG Nee
DULOXETINE AUROBINDO CAPSULE MSR 60MG Nee
DULOXETINE CF CAPSULE MSR 60MG Nee
DULOXETINE MYLAN CAPSULE MSR 60MG Nee
DULOXETINE SANDOZ CAPSULE MSR 60MG Nee
DULOXETINE TEVA CAPSULE MSR 60MG Nee
DUTASTERIDE AUROBINDO CAPSULE 0,5MG Ja
DUTASTERIDE AUROBINDO CAPSULE 0,5MG Ja
AVODART CAPSULE 0,5MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
AVODART CAPSULE 0,5MG GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
DUTASTERIDE ACCORD CAPSULE 0,5MG Nee
DUTASTERIDE AUROBINDO CAPSULE 0,5MG Nee
DUTASTERIDE SANDOZ CAPSULE 0,5MG Nee
DUTASTERIDE TEVA CAPSULE 0,5MG Nee
DUTASTERIDE XIROMED CAPSULE 0,5MG Nee
DUTASTERIDE XIROMED CAPSULE 0,5MG Nee
EBASTINE SMELT AUROBINDO ORODISP TABLET 10MG Ja
EBASTINE SMELT TEVA ORODISP TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
KESTINE TABLET 10MG ALMIRALL BV Nee
ELETRIPTAN BIOGARAN TABLET FILMOMHULD 40MG Ja
ELETRIPTAN AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 40MG Nee
RELPAX TABLET FILMOMHULD 40MG PFIZER BV Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE RP TABLET 20/12,5MG PHARMACHEMIE BV Ja
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE AUR TABL 20/12,5MG ACTAVIS B.V. Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE MYLAN TABL 20/12,5MG MYLAN B.V. Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE MYLAN TABL 20/12,5MG Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ TAB 20/12,5MG SANDOZ BV Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TABL 20/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TABL 20/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE CF TABLET 20/ 6 MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Ja
ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ TAB 20/6MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT AUROBINDO TABLET 10MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT AUROBINDO TABLET 10MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 10MG MYLAN B.V. Nee
ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 10MG MYLAN B.V. Nee
ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 10MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 10MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 20MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 20MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 20MG SANDOZ BV Ja
ENALAPRIL MALEAAT AUROBINDO TABLET 20MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT AUROBINDO TABLET 20MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 20MG MYLAN B.V. Nee
ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 20MG MYLAN B.V. Nee
ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 20MG Nee
ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 20MG Nee
RENITEC TABLET 20MG MSD BV Nee
ENOXAPARINE BECAT INJVLST 10.000IE (100MG)/1ML WW Ja
INHIXA INJVLST 10.000IE (100MG)/1ML WWSP Nee
ENOXAPARINE BECAT INJVLST 2.000IE (20MG)/0,2ML WW Ja
INHIXA INJVLST 2.000IE (20MG)/0,2ML WWSP Nee
ENOXAPARINE BECAT INJVLST 4.000IE (40MG)/0,4ML WW Ja
INHIXA INJVLST 4.000IE (40MG)/0,4ML WWSP Nee
ENOXAPARINE BECAT INJVLST 6.000IE (60MG)/0,6ML WW Ja
INHIXA INJVLST 6.000IE (60MG)/0,6ML WWSP Nee
ENOXAPARINE BECAT INJVLST 8.000IE (80MG)/0,8ML WW Ja
INHIXA INJVLST 8.000IE (80MG)/0,8ML WWSP Nee
ENTACAPONE MYLAN TABLET FILMOMHULD 200MG MYLAN B.V. Ja
ENTACAPONE TEVA TABLET FILMOMHULD 200MG PHARMACHEMIE BV Ja
COMTAN TABLET 200MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
COMTAN TABLET 200MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COMTAN TABLET 200MG NOVARTIS PHARMA BV Nee
COMTAN TABLET 200MG STEPHAR BV Nee
COMTAN TABLET 200MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COMTAN TABLET 200MG STEPHAR BV Nee
COMTAN TABLET 200MG Nee
COMTESS = COMTAN TAB. FILM. 200MG STEPHAR BV Nee
COMTESS TABLET FILMOMHULD 200MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COMTESS TABLET FILMOMHULD 200MG STEPHAR BV Nee
COMTESS TABLET FILMOMHULD 200MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COMTESS TABLET FILMOMHULD 200MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
ENTACAPONE MYLAN TABLET FILMOMHULD 200MG MYLAN B.V. Nee
ENTACAPONE UNICHEM TABLET FILMOMHULD 200MG Nee
ENTECAVIR AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 0,5MG Ja
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG BRISTOL-MYERS SQUIBB BV Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG STEPHAR BV Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR ACCORD TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR AMAROX TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR CF TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR GLENMARK TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR MYLAN TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR TEVA TABLET FILMOMHULD 0,5MG Nee
ENTECAVIR AMAROX TABLET FILMOMHULD 1MG Ja
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 1MG Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 1MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 1MG STEPHAR BV Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 1MG BRISTOL-MYERS SQUIBB BV Nee
BARACLUDE TABLET FILMOMHULD 1MG FISHER FARMA BV Nee
ENTECAVIR ACCORD TABLET FILMOMHULD 1MG Nee
ENTECAVIR GLENMARK TABLET FILMOMHULD 1MG Nee
ENTECAVIR MYLAN TABLET FILMOMHULD 1MG Nee
ENTECAVIR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 1MG Nee
ENTECAVIR TEVA TABLET FILMOMHULD 1MG Nee
EPLERENON ACCORD TABLET FILMOMHULD 50MG Ja
EPLERENON AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 50MG Nee
EPLERENON MYLAN TABLET FILMOMHULD 50MG Nee
EPLERENON SANDOZ TABLET FILMOMHULD 50MG Nee
EPLERENON TEVA TABLET FILMOMHULD 50MG Nee
INSPRA TABLET 50MG PFIZER BV Nee
ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 15MG Ja
ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 15MG Ja
ESCITALOPRAM AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 15MG Nee
ESCITALOPRAM MYLAN TABLET FILMOMHULD 15MG Nee
ESCITALOPRAM TEVA TABLET FILMOMHULD 15MG Nee
ESCITALOPRAM TEVA TABLET FILMOMHULD 15MG Nee
LEXAPRO TABLET FILMOMHULD 15MG LUNDBECK BV Nee
LEXAPRO TABLET FILMOMHULD 15MG LUNDBECK BV Nee
ESTRADIOL SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 100MCG/24UUR SANDOZ BV Ja
SYSTEN 100 PLEISTER MGA 100MCG/24UUR JANSSEN-CILAG BV Ja
ESTRADIOL SANDOZ TABLET 2MG SANDOZ BV Ja
ESTROFEM TABLET 2MG NOVO NORDISK BV Nee
ZUMENON TABLET 2MG ABBOTT BV Nee
ESTRADIOL SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 50MCG/24UUR SANDOZ BV Ja
SYSTEN 50 PLEISTER MGA 50MCG/24UUR JANSSEN-CILAG BV Nee
Desog./Ethinyl. 0,15/0,03mg myl Ja
Desog./Ethinyl. 0,15/0,03mg Act Nee
Desog./Ethinyl. 0,15/0,03mg Foc Nee
Desog./Ethinyl. 0,15/0,03mg Teva PHARMACHEMIE BV Nee
DESOGESTREL/ETHINYLESTRADIOL XIR TABL 0,15/0,03MG Nee
ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTR WEC TABLET 0,03/0,15MG Nee
Marvelon MSD BV Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,02mg 24+4 Xir Ja
Drosp./Ethinyl. 3/0,02mg 24+4 Cf Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,02mg 24+4 Foc Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,02mg 24+4 Myl MYLAN B.V. Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,02mg 24+4 Sdz SANDOZ BV Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,02mg 24+4 Theramex PHARMACHEMIE BV Nee
Yaz 24+4 BAYER BV Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,03mg Aur Ja
Drosp./Ethinyl. 3/0,03mg Cf Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,03mg Foc Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,03mg Sdz SANDOZ BV Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,03mg Theramex PHARMACHEMIE BV Nee
Drosp./Ethinyl. 3/0,03mg Xir Nee
Rosal MYLAN B.V. Nee
Yasmin BAYER BV Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Sdz SANDOZ BV Ja
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Act Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Focus Nee
Levon./Ethinyl. 0,1/0,02mg Myl Nee
Lovette PFIZER BV Nee
ETORICOXIB GLENMARK TABLET FILMOMHULD 60MG Ja
ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
ETORICOXIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
ETORICOXIB MYLAN TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 60MG Nee
ETORICOXIB GLENMARK TABLET FILMOMHULD 90MG Ja
ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
ETORICOXIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
ETORICOXIB MYLAN TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 90MG Nee
EZETIMIBE SANDOZ TABLET 10MG Ja
EZETIMIBE ACCORD TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE ARISTO TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE AUROBINDO TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE AUROBINDO TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE AUROBINDO TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE CF TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE GLENMARK TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE MEDICAL VALLEY TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE MYLAN TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE MYLAN TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE SANDOZ TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE TEVA TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE TEVA TABLET 10MG Nee
EZETIMIBE TEVA TABLET 10MG Nee
EZETROL TABLET 10MG MSD BV Nee
FAMCICLOVIR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG SANDOZ BV Ja
FAMCICLOVIR AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG ACTAVIS B.V. Nee
FAMCICLOVIR PCH TABLET FILMOMHULD 500MG PHARMACHEMIE BV Nee
FEBUXOSTAT XIROMED TABLET FILMOMHULD 120MG Ja
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 120MG MENARINI BENELUX NV BELGIE Nee
FEBUXOSTAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 120MG Nee
FEBUXOSTAT TEVA TABLET FILMOMHULD 120MG Nee
FEBUXOSTAT XIROMED TABLET FILMOMHULD 80MG Ja
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG MENARINI BENELUX NV BELGIE Nee
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
ADENURIC TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
FEBUXOSTAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
FEBUXOSTAT TEVA TABLET FILMOMHULD 80MG Nee
FELODIPINE SANDOZ RETARD TABLET MVA 5MG Ja
FELODIPINE AUROBINDO RETARD TABLET MGA 5MG ACTAVIS B.V. Nee
FELODIPINE CF RETARD TABLET MGA 5MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FELODIPINE PCH RETARD TABLET MGA 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
MARCOUMAR TABLET 3MG MEDA PHARMA B.V. Ja
MARCOUMAR TABLET 3MG MEDA PHARMA B.V. Ja
FENPROCOUMON ACIS TABLET 3MG Nee
FENPROCOUMON SANDOZ TABLET 3MG Nee
FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 100MCG/UUR Ja
DUROGESIC MATRIXPLEISTER 100MCG/UUR JANSSEN-CILAG BV Nee
FENTANYL MATRIX AUROBINDO PLEISTER 100MCG/UUR Nee
FENTANYL SANDOZ MATRIXPLEISTER 100MCG/UUR Nee
FENTANYL TEVA PLEISTER 100MCG/UUR PHARMACHEMIE BV Nee
FENTANYL MATRIX 1A PHARMA PLEISTER 12MCG/UUR Ja
DUROGESIC MATRIXPLEISTER 12MCG/UUR JANSSEN-CILAG BV Nee
FENTANYL MATRIX CF PLEISTER 12MCG/UUR Nee
FENTANYL MATRIX MYLAN PLEISTER 12MCG/UUR MYLAN B.V. Nee
FENTANYL SANDOZ MATRIXPLEISTER 12MCG/UUR Nee
FENTANYL TEVA PLEISTER 12MCG/UUR PHARMACHEMIE BV Nee
FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 25MCG/UUR Ja
DUROGESIC MATRIXPLEISTER 25MCG/UUR JANSSEN-CILAG BV Nee
FENTANYL MATRIX AUROBINDO PLEISTER 25MCG/UUR Nee
FENTANYL MATRIX CF PLEISTER 25MCG/UUR Nee
FENTANYL MATRIX MYLAN PLEISTER 25MCG/UUR MYLAN B.V. Nee
FENTANYL SANDOZ MATRIXPLEISTER 25MCG/UUR Nee
FENTANYL TEVA PLEISTER 25MCG/UUR PHARMACHEMIE BV Nee
FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 50MCG/UUR Ja
DUROGESIC MATRIXPLEISTER 50MCG/UUR JANSSEN-CILAG BV Nee
FENTANYL MATRIX AUROBINDO PLEISTER 50MCG/UUR Nee
FENTANYL MATRIX CF PLEISTER 50MCG/UUR Nee
FENTANYL MATRIX MYLAN PLEISTER 50MCG/UUR MYLAN B.V. Nee
FENTANYL SANDOZ MATRIXPLEISTER 50MCG/UUR Nee
FENTANYL TEVA PLEISTER 50MCG/UUR PHARMACHEMIE BV Nee
FENTANYL 1A PHARMA MATRIXPLEISTER 75MCG/UUR Ja
DUROGESIC MATRIXPLEISTER 75MCG/UUR JANSSEN-CILAG BV Nee
FENTANYL MATRIX AUROBINDO PLEISTER 75MCG/UUR Nee
FENTANYL SANDOZ MATRIXPLEISTER 75MCG/UUR Nee
FENTANYL TEVA PLEISTER 75MCG/UUR PHARMACHEMIE BV Nee
FEXOFENADINE HCL RP TABLET OMHULD 120MG PHARMACHEMIE BV Ja
ALLEGRA FEXOTABS TABLET OMHULD 120MG Nee
ALLEGRA FEXOTABS TABLET OMHULD 120MG Nee
FEXOFENADINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 120MG MYLAN B.V. Nee
FEXOFENADINE HCL PCH TABLET OMHULD 120MG PHARMACHEMIE BV Nee
FEXOFENADINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 180MG MYLAN B.V. Ja
FEXOFENADINE HCL PCH TABLET OMHULD 180MG PHARMACHEMIE BV Nee
TELFAST TABLET OMHULD 180MG SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Nee
ACCOFIL 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ACCOFIL 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
NEUPOGEN SINGLEJ 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML AMGEN BV Nee
NIVESTIM 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML HOSPIRA BENELUX BVBA Nee
NIVESTIM 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
TEVAGRASTIM 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML PHARMACHEMIE BV Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML SANDOZ BV Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 30 INJVLST 60MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ACCOFIL 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
NEUPOGEN SINGLEJ 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML AMGEN BV Nee
NIVESTIM 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML HOSPIRA BENELUX BVBA Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML SANDOZ BV Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
ZARZIO 48 INJVLST 96MILJ E/ML WWSP 0,5ML Nee
FINASTERIDE ACCORD TABLET FILMOMHULD 5MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
FINASTERIDE AMAROX TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
FINASTERIDE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
FINASTERIDE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
FINASTERIDE TEVA TABLET FILMOMHULD 5MG PHARMACHEMIE BV Nee
PROSCAR TABLET 5MG MSD BV Nee
FLUCLOXACILLINE AUROBINDO CAPSULE 500MG ACTAVIS B.V. Ja
FLUCLOXACILLINE MYLAN CAPSULE 500MG MYLAN B.V. Ja
FLUCONAZOL AUROBINDO CAPSULE 150MG Ja
FLUCONAZOL ACCORD CAPSULE 150MG Nee
FLUCONAZOL CF CAPSULE 150MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FLUCONAZOL MYLAN CAPSULE 150MG MYLAN B.V. Nee
FLUCONAZOL SANDOZ CAPSULE 150MG SANDOZ BV Nee
FLUCONAZOL TEVA CAPSULE 150MG PHARMACHEMIE BV Nee
FLUCONAZOL ACCORD CAPSULE 200MG Ja
FLUCONAZOL AUROBINDO CAPSULE 200MG Nee
FLUCONAZOL SANDOZ CAPSULE 200MG Nee
FLUCONAZOL TEVA CAPSULE 200MG PHARMACHEMIE BV Nee
FLUOXETINE AUROBINDO CAPSULE 20MG Ja
FLUOXETINA CINFA CAPSULE 20MG Nee
FLUOXETINA CINFA DISP TABLET 20MG Nee
FLUOXETINA CINFA DISP TABLET 20MG Nee
FLUOXETINA FIDIA DISP TABLET 20MG Nee
FLUOXETINE AUROBINDO CAPSULE 20MG Nee
FLUOXETINE CAPS 20MG MYLAN B.V. Nee
FLUOXETINE CAPSULE 20MG Nee
FLUOXETINE CF DISP TABLET 20MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FLUOXETINE MYLAN CAPSULE 20MG MYLAN B.V. Nee
FLUOXETINE PCH CAPSULE 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
FLUOXETINE SANDOZ CAPSULE 20MG SANDOZ BV Nee
FLUOXETINE SANDOZ CAPSULE 20MG TT Nee
FLUOXETINUM CAPSULE 20MG UNICHEM Nee
PROZAC DISP TABLET 20MG ELI LILLY NEDERLAND Nee
PROZAC DISP TABLET 20MG TT Nee
CORTIFIL CREME 0,5MG/G Ja
FLUTICASONPROPIONAAT XIROMED CREME 0,5MG/G Ja
CUTIVATE HYDROFIELE CREME 0,5MG/G GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
CUTIVATE HYDROFIELE CREME 0,5MG/G GLAXOSMITHKLINE B.V. Nee
FEVARIN TABLET 100MG ABBOTT BV Ja
FLUVOXAMINE MALEAAT AUROBINDO TABLET 100MG ACTAVIS B.V. Nee
FLUVOXAMINE MALEAAT MYLAN TABLET 100MG MYLAN B.V. Nee
FLUVOXAMINE MALEAAT SANDOZ TABLET 100MG SANDOZ BV Nee
FOSINOPRILNATRIUM AUROBINDO TABLET 10MG Ja
FOSINOPRILNATRIUM AUROBINDO TABLET 10MG Ja
FOSINOPRILNATRIUM AUROBINDO TABLET 10MG Nee
FOSINOPRILNATRIUM DOUBLE-E PHARMA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
FOSINOPRILNATRIUM DOUBLE-E PHARMA TABLET 10MG PHARMACHEMIE BV Nee
FOSINOPRILNATRIUM MYLAN TABLET 10MG MYLAN B.V. Nee
FOSINOPRILNATRIUM MYLAN TABLET 10MG MYLAN B.V. Nee
FOSINOPRILNATRIUM SANDOZ TABLET 10MG SANDOZ BV Nee
FOSINORM TABLET 10MG Nee
FOSINOPRILNATRIUM SANDOZ TABLET 20MG SANDOZ BV Ja
FOSINOPRILNATRIUM AUROBINDO TABLET 20MG Nee
FOSINOPRILNATRIUM AUROBINDO TABLET 20MG Nee
FOSINOPRILNATRIUM AUROBINDO TABLET 20MG Nee
FOSINOPRILNATRIUM DOUBLE-E PHARMA TABLET 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
FOSINOPRILNATRIUM DOUBLE-E PHARMA TABLET 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
FOSINOPRILNATRIUM MYLAN TABLET 20MG MYLAN B.V. Nee
FOSINOPRILNATRIUM MYLAN TABLET 20MG MYLAN B.V. Nee
FOSINORM TABLET 20MG Nee
FROVATRIPTAN PROLEPHA TABLET FILMOMHULD 2,5MG Ja
FROMIREX TABLET OMHULD 2,5MG MENARINI BENELUX NV BELGIE Nee
FROVATRIPTAN TEVA TABLET FILMOMHULD 2,5MG Nee
FUROSEMIDE AURO TABLET 20MG Ja
FUROSEMIDE CF TABLET 20MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FUROSEMIDE CF TABLET 20MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FUROSEMIDE TEVA TABLET 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
FUROSEMIDE TEVA TABLET 20MG PHARMACHEMIE BV Nee
FUROSEMIDE SANDOZ TABLET 40MG SANDOZ BV Ja
FUROSEMIDE SANDOZ TABLET 40MG SANDOZ BV Ja
FUROSEMIDE AURO TABLET 40MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
FUROSEMIDE AUROBINDO TABLET 40MG Nee
FUROSEMIDE CF TABLET 40MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FUROSEMIDE CF TABLET 40MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
FUROSEMIDE TEVA TABLET 40MG PHARMACHEMIE BV Nee
FUROSEMIDE TEVA TABLET 40MG PHARMACHEMIE BV Nee
FUROSEMIDE TEVA TABLET 40MG PHARMACHEMIE BV Nee
GABAPENTINE SANDOZ CAPSULE 100MG SANDOZ BV Ja
GABAPENTINE ACCORD CAPSULE 100MG Nee
GABAPENTINE ACCORD CAPSULE 100MG Nee
GABAPENTINE AUROBINDO CAPSULE 100MG Nee
GABAPENTINE AUROBINDO CAPSULE 100MG Nee
GABAPENTINE CF CAPSULE 100MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
GABAPENTINE MYLAN CAPSULE 100MG MYLAN B.V. Nee
GABAPENTINE MYLAN CAPSULE 100MG MYLAN B.V. Nee
GABAPENTINE PCH CAPSULE 100MG PHARMACHEMIE BV Nee
GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 100MG Nee
NEURONTIN CAPSULE 100MG PFIZER BV Nee
GABAPENTINE SANDOZ CAPSULE 300MG SANDOZ BV Ja
GABAPENTINE ACCORD CAPSULE 300MG Nee
GABAPENTINE ACCORD CAPSULE 300MG Nee
GABAPENTINE AUROBINDO CAPSULE 300MG Nee
GABAPENTINE AUROBINDO CAPSULE 300MG Nee
GABAPENTINE CF CAPSULE 300MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
GABAPENTINE MYLAN CAPSULE 300MG MYLAN B.V. Nee
GABAPENTINE MYLAN CAPSULE 300MG MYLAN B.V. Nee
GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 300MG Nee
GABAPENTINE TEVA CAPSULE 300MG PHARMACHEMIE BV Nee
NEURONTIN CAPSULE 300MG PFIZER BV Nee
GABAPENTINE ACCORD CAPSULE 400MG Ja
GABAPENTINE AUROBINDO CAPSULE 400MG Ja
GABAPENTINE CF CAPSULE 400MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Ja
GABAPENTINE MYLAN CAPSULE 400MG MYLAN B.V. Ja
GABAPENTINE MYLAN CAPSULE 400MG MYLAN B.V. Ja
GABAPENTINE PCH CAPSULE 400MG PHARMACHEMIE BV Ja
GABAPENTINE SANDOZ CAPSULE 400MG SANDOZ BV Ja
GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 400MG Ja
GABAPENTINE AUROBINDO CAPSULE 400MG PHARMACIN BV Nee
NEURONTIN CAPSULE 400MG PFIZER BV Nee
GABAPENTINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 600MG PHARMACIN BV Ja
GABAPENTINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 600MG Nee
GABAPENTINE CF TABLET FILMOMHULD 600MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
GABAPENTINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 600MG SANDOZ BV Nee
GABAPENTINE TEVA TABLET FILMOMHULD 600MG Nee
NEURONTIN TABLET FILMOMHULD 600MG PFIZER BV Nee
LOPID TABLET 600MG PFIZER BV Ja
GEMFIBROZIL APOTEX TABLET 600MG APOTEX NEDERLAND BV Nee
GEMFIBROZIL AURO TABLET 600MG Nee
GEMFIBROZIL AUROBINDO TABLET 600MG ACTAVIS B.V. Nee
GEMFIBROZIL TEVA TABLET 600MG PHARMACHEMIE BV Nee
GEMFIBROZIL TEVA TABLET 600MG PHARMACHEMIE BV Nee
GLATIRAMEERACETAAT MYLAN INJVLST 20MG/ML WWSP 1ML Ja
COPAXONE INJVLST 20MG/ML WWSP 1ML PHARMACHEMIE BV Nee
GLATIRAMEERACETAAT MYLAN INJVLST 40MG/ML WWSP 1ML Ja
COPAXONE INJVLST 40MG/ML WWSP 1ML Nee
GLIMEPIRIDE ACCORD TABLET 1MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
GLIMEPIRIDE ACCORD TABLET 1MG Ja
AMARYL TABLET 1MG SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 1MG Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 1MG Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 1MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 1MG Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 1MG Nee
GLIMEPIRIDE ACCORD TABLET 2MG Ja
AMARYL TABLET 2MG SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 2MG Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 2MG Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 2MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 2MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 2MG Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 2MG Nee
GLIMEPIRIDE ACCORD TABLET 3MG Ja
AMARYL TABLET 3MG SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 3MG Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 3MG Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 3MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 3MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 3MG Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 3MG Nee
GLIMEPIRIDE ACCORD TABLET 4MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Ja
GLIMEPIRIDE ACCORD TABLET 4MG Ja
AMARYL TABLET 4MG SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 4MG Nee
GLIMEPIRIDE AUROBINDO TABLET 4MG Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 4MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE SANDOZ TABLET 4MG SANDOZ BV Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 4MG Nee
GLIMEPIRIDE TEVA TABLET 4MG Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ GLUTENVRIJ TABLET 25MG Ja
HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ GLUTENVRIJ TABLET 25MG Ja
HYDROCHLOORTHIAZIDE APOTEX TABLET 25MG Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE APOTEX TABLET 25MG Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE APOTEX TABLET 25MG Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE AUROBINDO TABLET 25MG Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE AUROBINDO TABLET 25MG Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE MYLAN TABLET 25MG MYLAN B.V. Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET MYLAN 25MG MYLAN B.V. Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Nee
HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA TABLET 25MG PHARMACHEMIE BV Nee
NATRIUMOXYBAAT ACCORD DRANK 500MG/ML Ja
NATRIUMOXYBAAT KALCEKS DRANK 500MG/ML Nee
XYREM DRANK 500MG/ML UCB PHARMA BV Nee
IBANDRONINEZUUR XIROMED TABLET FILMOMHULD 150MG Ja
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG STEPHAR BV Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG STEPHAR BV Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG ROCHE NEDERLAND BV Nee
BONVIVA TABLET FILMOMHULD 150MG ROCHE NEDERLAND BV Nee
IBANDRONINEZUUR AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
IBANDRONINEZUUR MYLAN TABLET FILMOMHULD 150MG MYLAN B.V. Nee
IBANDRONINEZUUR MYLAN TABLET FILMOMHULD 150MG MYLAN B.V. Nee
IBANDRONINEZUUR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150MG SANDOZ BV Nee
IBANDRONINEZUUR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150MG SANDOZ BV Nee
IBANDRONINEZUUR TEVA TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACHEMIE BV Nee
BRUFEN BRUIS 600MG BRUISGRANULAAT IN SACHET ABBOTT BV Ja
IBUPROFEN SANDOZ GRANULAAT 600MG IN SACHET Nee
IBUPROFEN TEVA BRUISGRANULAAT 600MG IN SACHET PHARMACHEMIE BV Nee
IBUPROFEN AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 600MG Ja
IBUPROFEN TEVA TABLET OMHULD 600MG PHARMACHEMIE BV Nee
LANTUS INJ 100IE/ML PATROON 3ML SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Ja
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. Ja
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
ABASAGLAR INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML STEPHAR BV Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML EU-PHARMA BV Nee
LANTUS INJ 100E/ML PATROON 3ML FISHER FARMA BV Nee
LANTUS OPTICLIK INJ 100E/ML PATROON 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS OPTISET INJ 100E/ML PEN 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML EU-PHARMA BV Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML FISHER FARMA BV Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML STEPHAR BV Nee
LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML Nee
HUMALOG INJVLST 100E/ML PATROON 3ML ELI LILLY NEDERLAND Ja
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML Ja
HUMALOG KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML ELI LILLY NEDERLAND Ja
HUMALOG INJVLST 100E/ML PATROON 3ML Nee
HUMALOG INJVLST 100E/ML PATROON 1,5ML FISHER FARMA BV Nee
HUMALOG KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
HUMALOG KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML STEPHAR BV Nee
HUMALOG KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
INSULINE LISPRO SANOF SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML Nee
INSULINE LISPRO SANOF SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML Nee
INSULINE LISPRO SANOF SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML Nee
INSULINE LISPRO SANOFI INJVLST 100E/ML PATROON 3ML Nee
LYUMJEV INJVLST 100E/ML PATROON 3ML Nee
LYUMJEV JUNIOR KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
LYUMJEV KWIKPEN INJVLST 100E/ML PEN 3ML Nee
IRBESARTAN XIROMED TABLET 150MG Ja
APROVEL TAB 150MG 30ST FISHER FARMA BV Nee
APROVEL TABLET 150MG PAR FISHER FARMA BV Nee
APROVEL TABLET FILM. 150MG NL SANOFI WINTHROP BRISTOL MYERS SQUIBB VOF Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG STEPHAR BV Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG STEPHAR BV Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG EU-PHARMA BV Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG STEPHAR BV Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG FISHER FARMA BV Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
APROVEL TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
IRBESARTAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 150MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
IRBESARTAN AUROBINDO TABLET 150MG Nee
IRBESARTAN AUROBINDO TABLET 150MG Nee
IRBESARTAN AUROBINDO TABLET 150MG PHARMACIN BV Nee
IRBESARTAN FOCUS TABLET 150MG Nee
IRBESARTAN MYLAN TABLET 150MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN MYLAN TABLET 150MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
IRBESARTAN TEVA TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACHEMIE BV Nee
IRBESARTAN XIROMED TABLET 75MG Ja
APROVEL TABLET FILMOMHULD 75MG SANOFI WINTHROP BRISTOL MYERS SQUIBB VOF Nee
IRBESARTAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 75MG ACCORD HEALTHCARE B.V. Nee
IRBESARTAN AUROBINDO TABLET 75MG PHARMACIN BV Nee
IRBESARTAN FOCUS TABLET 75MG Nee
IRBESARTAN MYLAN TABLET 75MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
IRBESARTAN SUN TABLET FILMOMHULD 75MG Nee
IRBESARTAN TEVA TABLET FILMOMHULD 75MG PHARMACHEMIE BV Nee
IRBESARTAN/HCT XIROMED TABLET 150/12,5MG Ja
COAPROVEL 15012.5 30ST FISHER FARMA BV Nee
COAPROVEL TABLET 150/12,5MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
COAPROVEL TABLET 150/12,5MG Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG SANOFI WINTHROP BRISTOL MYERS SQUIBB VOF Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG FISHER FARMA BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG EU-PHARMA BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG STEPHAR BV Nee
IRBESARTAN/HCT AUROBINDO TABLET FILMOMH 150/12,5MG PHARMACIN BV Nee
IRBESARTAN/HCT FOCUS TABLET 150/12,5MG Nee
IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 150/12,5MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 150/12,5MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN/HCT TEVA TABLET FILMOMHULD 150/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
IRBESARTAN/HCT XIROMED TABLET 300/12,5MG Ja
COAPROVEL 30012.5 30ST FISHER FARMA BV Nee
COAPROVEL TABLET 300/12,5MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET 300/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET 300/12,5MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG SANOFI WINTHROP BRISTOL MYERS SQUIBB VOF Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG FISHER FARMA BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG EU-PHARMA BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG STEPHAR BV Nee
CONVERIDE TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG Nee
IRBESARTAN/HCT AUROBINDO TABLET FILMOMH 300/12,5MG PHARMACIN BV Nee
IRBESARTAN/HCT FOCUS TABLET 300/12,5MG Nee
IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 300/12,5MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 300/12,5MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN/HCT TEVA TABLET FILMOMHULD 300/12,5MG PHARMACHEMIE BV Nee
IRBESARTAN/HCT XIROMED TABLET 300/25MG Ja
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG STEPHAR BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG MEDCOR PHARMACEUTICALS BV Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG SANOFI WINTHROP BRISTOL MYERS SQUIBB VOF Nee
COAPROVEL TABLET FILMOMHULD 300/25MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
CONVERIDE TABLET FILMOMHULD 300/25MG Nee
IRBESARTAN/HCT AUROBINDO TABLET FILMOMH 300/25MG PHARMACIN BV Nee
IRBESARTAN/HCT FOCUS TABLET 300/25MG Nee
IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 300/25MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN/HCT MYLAN TABLET 300/25MG MYLAN B.V. Nee
IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300/25MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN/HCT SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300/25MG SANDOZ BV Nee
IRBESARTAN/HCT TEVA TABLET FILMOMHULD 300/25MG PHARMACHEMIE BV Nee
ISOTRETINOINE SANDOZ CAPSULE 10MG Ja
ISOTRETINOINE AUROBINDO CAPSULE 10MG ACTAVIS B.V. Nee
ISOTRETINOINE MYLAN CAPSULE 10MG MYLAN B.V. Nee
ISOTRETINOINE SUN CAPSULE 10MG Nee
ISOTRETINOINE SANDOZ CAPSULE 20MG Ja
ISOTRETINOINE AUROBINDO CAPSULE 20MG ACTAVIS B.V. Nee
ISOTRETINOINE MYLAN CAPSULE 20MG MYLAN B.V. Nee
ISOTRETINOINE SUN CAPSULE 20MG Nee
ITRACONAZOL AUROBINDO CAPSULE 100MG Ja
ITRACONAZOL CF CAPSULE 100MG CENTRAFARM PHARMACEUTICALS BV Nee
ITRACONAZOL MYLAN CAPSULE 100MG MYLAN B.V. Nee
ITRACONAZOL MYLAN CAPSULE 100MG Nee
IVABRADINE GLENMARK TABLET FILMOMHULD 2,5MG Ja
IVABRADINE CF TABLET FILMOMHULD 2,5MG Nee
IVABRADINE GLENMARK TABLET FILMOMHULD 5MG Ja
CORLENTOR TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
CORLENTOR TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE CF TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE TEVA TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
IVABRADINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 5MG SERVIER NEDERLAND FARMA BV Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 5MG FISHER FARMA BV Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 5MG Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 5MG STEPHAR BV Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
IVABRADINE GLENMARK TABLET FILMOMHULD 7,5MG Ja
CORLENTOR TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE CF TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE TEVA TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
IVABRADINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 7,5MG FISHER FARMA BV Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 7,5MG SERVIER NEDERLAND FARMA BV Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 7,5MG Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 7,5MG STEPHAR BV Nee
PROCORALAN TABLET FILMOMHULD 7,5MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
LACIDIPINE DOUBLE-E PHARMA TABLET FILMOMHULD 4MG Ja
LACIDIPINE TEVA TABLET FILMOMHULD 4MG PHARMACHEMIE BV Nee
LAMIVUDINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACIN BV Ja
EPIVIR 150MG NL STEPHAR BV Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 150MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 150MG EU-PHARMA BV Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 150MG FISHER FARMA BV Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 150MG VIIV HEALTHCARE Nee
LAMIVUDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 150MG Nee
LAMIVUDINE TEVA TABLET FILMOMHULD 150MG PHARMACHEMIE BV Nee
LAMIVUDINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 300MG PHARMACIN BV Ja
EPIVIR 300MG NL STEPHAR BV Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 300MG BROCACEF EXTRAMURAAL Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 300MG VIIV HEALTHCARE Nee
EPIVIR TABLET FILMOMHULD 300MG FISHER FARMA BV Nee