FAQ over het EPD en Landelijk Schakelpunt LSP

Veel gestelde vragen over het EPD en het Landelijk Schakelpunt LSP

1. Als ik toestemming geef, wie kunnen mijn gegevens dan inzien?
Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten kunnen nu aansluiten op de zorginfrastructuur. Alleen deze zorgverleners kunnen dus uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dat mag alleen als u toestemming heeft gegeven. En als het nodig is voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische gegevens. Ook andere zorgverleners, zoals een psycholoog of een fysiotherapeut, kunnen uw gegevens niet inzien via de zorginfrastructuur.

2. Welke gegevens kan de zorgverlener inzien?
Zorgverleners die aangesloten zijn op de zorginfrastructuur kunnen uw persoonlijke gegevens zien zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Ze kunnen ook een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt. Een waarnemend huisarts kan ook een samenvatting van het huisartsdossier opvragen. Daarin staan:

uw huidige gezondheidsproblemen;
welke medicijnen u gebruikt;
bekende allergieën;
informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;
bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.

3. Hoe veilig is de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur?
Om uw privacy te waarborgen, is het gebruik van het netwerk op verschillende manieren beveiligd.
Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten op het netwerk. Zo moet het computersysteem van de zorgverlener voldoen aan strenge beveiligingseisen.
Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale pas en een wachtwoord.
U moet eerst toestemming geven aan uw zorgverlener voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.
Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens inzien.
Het inzien van uw gegevens moet nodig zijn voor uw behandeling.
Op het gebruik van het netwerk is nauwlettend toezicht. Zo houdt het netwerk bij wie welke gegevens op welk moment heeft ingezien. Zo kan dat altijd gecontroleerd worden.
Ondanks al deze maatregelen is geen 100% garantie te geven dat er geen poging tot misbruik wordt gedaan. Doordat er nauwlettend toezicht is op het gebruik van het netwerk, kan misbruik wel snel gesignaleerd worden. De bescherming van uw medische gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

4. Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben aangemeld en ingezien?
Ja, dat kan. Het netwerk legt vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners ze hebben opgevraagd. Als u dit wilt weten, vul dan het inzageformulier in op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), www.vzvz.nl. U krijgt dan een overzicht thuisgestuurd van de zorgverleners die uw gegevens hebben aangemeld en opgevraagd. U kunt ook een inzageformulier opvragen via het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 - 317 34 56.
Wilt u weten welke gegevens uw zorgverlener over u deelt? Vraag dan om inzage in uw dossier bij uw zorgverlener. Daar heeft u recht op.

5. Als ik toestemming geef, kan elke huisarts of apotheek dan altijd mijn gegevens inzien?
Zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen zorgverleners die aangesloten zijn op het netwerk van de zorginfrastructuur kunnen via dit netwerk uw gegevens opvragen.

6. Kan ik nagaan of mijn huisarts of apotheek aangesloten is op de zorginfrastructuur?
Op www.vzvz.nl/informatiepunt vindt u een overzicht van alle zorgverleners die zijn aangesloten op de zorginfrastructuur. Hier kunt u nagaan of uw eigen huisarts en apotheek zijn aangesloten.

7. Hoe geef ik toestemming?
Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen. Dat kan mondeling of schriftelijk. Daarna leggen ze in uw dossier vast of u toestemming heeft gegeven. U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of een apotheek contact met meerdere artsen of assistenten. Zij kunnen via één van hen uw toestemming vragen. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder als het kind toestemming moeten geven.

8. Kan ik mijn toestemming weer intrekken?
Ja, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u bij de huisarts of de apotheek aan wie u toestemming heeft gegeven. U kunt ook de VZVZ laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. De VZVZ draagt dan zorg voor het intrekken van uw toestemming. Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl of bel het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 - 317 34 56. Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen via de zorginfrastructuur. Ook niet in noodsituaties.

9. Kan ik bepaalde gegevens uit mijn dossier afschermen?
Ja, u kunt uw huisarts of apotheek vragen bepaalde gegevens uit uw dossier af te schermen. Deze gegevens kunnen andere zorgverleners niet zien als ze uw gegevens opvragen. Wilt u bepaalde gegevens laten afschermen? Bespreek dit dan met uw huisarts of apotheek.

10. Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?
Uw zorgverlener mag uw gegevens alleen met uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming geeft, kan de zorginfrastructuur daarvoor niet worden gebruikt. Uw gegevens kunnen ook op andere manieren worden uitgewisseld bijvoorbeeld via regionale netwerken. Uw zorgverlener kan u hier meer over vertellen.

11. Ik heb in het verleden bezwaar gemaakt tegen het landelijk EPD. Moet ik nu nog iets doen?
Als u bezwaar heeft gemaakt, dan hoeft u niets te doen. Uw medische gegevens kunnen niet worden geraadpleegd via de zorginfrastructuur. Zonder uw toestemming kan dit ook niet vanaf 2013.

12. Mijn gegevens worden al uitgewisseld via de zorginfrastructuur. Moet ik dan toch toestemming geven?
Ja, uw toestemming is nodig. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw gegevens niet beschikbaar stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zonder uw toestemming. Als u voor 1 januari 2013 niet bij uw huisarts en apotheek komt, kunt u zelf contact met uw zorgverlener opnemen of later uw toestemming geven.

 
Uw mandje bevat 0 artikelenKlik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.