Meer over homeopathie

Wat is homeopathie

Homeopathie (niet te verwarren met kruidengeneeskunde) is gebaseerd op de gedachte dat het gelijke met het gelijkende kan worden genezen. Er kan dus worden behandeld met een stof die bij een gezonde persoon ziekteverschijnselen opwekt, en juist genezend werkt bij een zieke persoon met dezelfde verschijnselen, mits homeopathisch toegepast. Een veel gebruikt voorbeeld is het bestrijden van een neusverkoudheid met tranende ogen d.m.v. het homeopathisch gebruiken van Allium, het sterk verdunde extract van een ui. Een sluitende wetenschappelijke verklaring voor het effect van homeopathie is tot op heden niet gevonden. Men vermoedt dat de eigen afweer van het lichaam wordt gestimuleerd door toediening van het sterk verdunde extract. Met andere woorden, niet het geneesmiddel zelf bestrijdt de ziekte, maar het lichaam zelf wordt hiertoe aangezet.

Bovendien gaat de homeopathie ervan uit dat het menselijk lichaam één geheel is, en niet per orgaan kan worden bekeken bij de medische behandeling. Deze holistische benadering verklaart de afwijkende manier van behandelen door de homeopathisch geneeskundige, immers is de geestelijke, emotionele en lichamelijk toestand van een persoon in zijn geheel (ook wel constitutie genoemd) van belang bij de keuze van de juiste homeopathische behandeling. Beoefenaars van de klassieke homeopathie houden zich aan de oorspronkelijke voorschriften van Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, en zoeken het constitutiemiddel van de patient. De klinische homeopathie richt zich meer op de feitelijke klacht, en lijkt daarmee meer op de reguliere geneeskunde. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde organotrope homeopatische geneesmiddelen, d.w.z. de homeopathische middelen waarvan bekend is dat ze op een bepaald orgaan of orgaansyssteem werken. Deze benadering is voor de zelfzorg het meest geschikt.


Meer over homeopathische medicijncoderingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige middelen (simplexen), bereid uit één werkzame stof en samengestelde middelen (complexen), bestaand uit meerdere simplexen. Men gaat uit van de oerstof of oertinctuur, meestal gewonnen uit plantaardig materiaal. De oertictuur wordt in de homeopathie aangeduid met 0. Vervolgens wordt deze oertinctuur telkens met een factor verdund, waarna na elke verdunningsstap krachtig geschud wordt. Dit schudden wordt potentieren (bekrachtigen) genoemd en geeft de homeopathische verdunning mede zijn werking. De verdunningsfactor wodt aangeduid met een letter. D betekent een verdunningsfactor van 10, C een verdunningsfactor van 100. Het aantal keren dat deze verdunningsstap wordt uitgevoerd geeft men aan met een cijfer. D3 wil dus zeggen 10x10x10 = 1000 x verdund, D12 is dus 1000.000.000.000 (1000 miljard) x verdund. Dat er bij deze grote verdunningen, oftewel hoge potenties nog sprake kan zijn van een werkend preparaat wordt door de homeopathie verklaard als gevolg van het potentieren (schudden) van de verdunningen. Een wetenschappelijke verklaring is er echter nog niet te geven.

In de ontwikkeling van de homeopathie heeft de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) een belangrijke rol gespeeld. Hij formuleerde het “Similia Similibus Curentur’: -het gelijke wordt met het gelijkende genezen-. Door hem werden vele plantaardige stoffen onderzocht op hun uitwerking op de mens en trachtte hij daarmee een verband te leggen met ziektebeelden.

Registratie van homeopathische medicijnen
Sinds kort is registratie van homeopathische medicijnen door de Nederlandse overheid verplicht gesteld. Homeopathische preparaten die het predikaat “geneesmiddel” willen dragen moeten voldoen aan en aantal eisen. Deze zijn echter niet zo zwaar als de eisen die aan de “reguliere” medicijnen worden gesteld.

Inname-adviezen
Homeopathische medicijnen voor inwendig gebruik (druppels, tabletten of korrels) kunnen worden ingenomen d.m.v doorslikken met een glas water of door opname via het mondslijmvlies. De opname is het beste een half uur voor het eten, als het mondslijmvlies nog schoon is. Zowel druppels, korrels als tabletten niet direkt doorslikken maar even in de mond houden. In het algemeen geldt dat hoe acuter de aandoening, hoe vaker u het middel moet innemen, soms wel meerdere malen per uur. Lees hiervoor de produktinformatie. In sommige gevallen treedt en kortdurende verergering op van de klachten. Dit past binnen het werkingsmechanisme van de homeopathie en is een indicatie dat het juiste middel gebruikt wordt. Vraag bij aanhoudende klachten altijd advies aan uw (homeopathisch) arts.

 
Uw mandje bevat 0 artikelenKlik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.