Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Betaling en verzendkosten

1.1. Declaratie van receptgeneesmiddelen direct aan uw verzekering
Geneesmiddelen op recept kunnen direct worden gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij. Bij het leveren van geneesmiddelen op recept zijn de correcte verzekeringsgegevens nodig voor de declaratie. Voor (bij)betalingen van receptgeneesmiddelen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden, bieden wij de gelegenheid te betalen door middel van iDeal, creditcard, bankoverschrijving vooraf, éénmalige incassomachtiging, doorlopende incassomachtiging tot wederopzegging of Klarna Factuur.

1.2. Aanvullende NZA tarieven, extra toeslagen.
Er wordt géén extra toeslag berekend, wanneer een medicijn voor de eerste keer sinds 12 maanden wordt verstrekt. Het eerste terhandstellingstarief bedraagt nihil.
Er wordt een extra toeslag berekend wanneer een recept speciaal moet worden bereid (magistrale receptuur). Deze toeslag is afhankelijk van het type bereiding.

1.3. Verzendkosten van artikelen met recept, of artikelen op machtiging van de verzekering
Voor geneesmiddelen op recept worden geen verzendkosten berekend wanneer het pakket via PostNL of GLS wordt verstuurd binnen Nederland.

1.4. Verzendkosten van artikelen zonder recept
De verzendkosten bedragen €1,95 binnen Nederland. Bij een orderwaarde boven de €75,00 worden geen verzendkosten berekend. Verzending geschiedt via PostNL of GLS.

Een standaardverzending is een pakket van maximaal 30kg. Weegt uw bestelling meer dan 30 kg, dan moeten wij extra verzendkosten in rekening brengen. De hoogte hiervan hangt af van het totale gewicht.

1.5. Eénmalige incassomachtiging
Het verschuldigde bedrag wordt enkele dagen nadat u de bestelling heeft ontvangen éénmalig geïncasseerd van uw bank- of girorekening. Betalen via incassomachtiging is uitsluitend mogelijk wanneer u al eerder een bestelling bij ons heeft geplaatst, en als vaste klant bent aangemerkt.

1.6. Incassomachtiging tot wederopzegging
Het verschuldigde bedrag wordt enkele dagen nadat u de bestelling heeft ontvangen geïncasseerd van uw bank- of girorekening. Betalen via incassomachtiging is uitsluitend mogelijk wanneer u al eerder een bestelling bij ons heeft geplaatst, en als vaste klant bent aangemerkt.

1.7. Betalingstermijn
Betaling dient te geschieden zonder korting binnen veertien dagen na factuurdatum. Als datum van betaling geldt de datum waarop het bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de debiteur vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Over het openstaande bedrag vanaf die dag is een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd, vermeerderd met €7,50 administratiekosten. Wanneer eFarma de vordering uit handen geeft, zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de debiteur. Een en ander onverminderd de aanspraak van eFarma op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

1.8. Betaling op rekening via Klarna Factuur
Deze betaalmogelijkheid wordt geboden op bestellingen met een waarde van minimaal 35 euro. De betaalperiode gaat in nadat de aankopen zijn verzonden. Er worden geen bankrekening- of creditcardgegevens opgevraagd. De betaalperiode is altijd 14 dagen. Bij de aankoop worden de persoonlijke gegevens gecontroleerd. De persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

2. Bonusregeling

2.1. Spaarsysteem

• Bij bestelling van drogisterij-artikelen en gezondheidsproducten boven de 35 euro worden bonuspunten uitgekeerd ter waarde van 0,10 eurocent per punt, berekend over het totaalbedrag van de bestelling van deze artikelen, exclusief de verzendkosten. Over deze grondslag worden een bedrag van 5% in de vorm van bonuspunten berekend. Bij een grondslag boven de 75 euro wordt een bedrag van 10% in de vorm van bonuspunten berekend. De punten worden toegewezen nadat de betreffende artikelen zijn betaald en zijn ontvangen door de client.

• Bonuspunten kunnen per 10 stuks worden besteed bij de volgende bestelling, en hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. De punten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, ook niet naar gezinsleden, en zijn niet inwisselbaar voor geld. Deze regeling is van toepassing op drogisterij-artikelen en gezondheidsproducten. Receptgeneesmiddelen zijn uitgezonderd van deze spaarregeling.

• De afgeleverde hoeveelheid, het merk, het voorgeschreven gebruik of de prijs van de voorgeschreven medicijnen heeft geen invloed op de rendementspremie. Onder chronische medicatie worden de medicijnen verstaan die u gebruikt ter behandeling van een chronische aandoening. 

• In verband met administratiekosten worden jaarsaldi lager dan 5 euro niet uitgekeerd.

• De opgave van een in het verleden behaalde rendementspremie is onder voorbehoud van wijzigingen in de kortingsafspraken met de zorgverzekeraar. Tussentijdse wijzigingen kunnen leiden tot een correctie op de hoogte van de rendementspremie. eFarma is vrij om de hoogte van de rendementspremie aan te passen. Aan de opgave van de rendementspremie door eFarma kunnen geen rechten worden ontleend.

 

3. Levertijden

3.1. Levertermijn
Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 worden ontvangen worden dezelfde dag verwerkt. Mits voorradig wordt de bestelling dezelfde dag verzonden. De aangegeven bezorgtijden gelden als indicatie. Bestellingen die buiten werkdagen om binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

3.2. Maximale levertijd
Meestal heeft u de bestelde artikelen binnen twee werkdagen in huis. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.

4. Retourneren van artikelen

4.1. "Niet goed, geld terug" regeling
Mocht het artikel onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft u de mogelijkheid dit artikel in overleg met onze klantenservice retour te zenden binnen 30 dagen na ontvangst. Retourgezonden goederen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat.

4.2. Afkoelingsperiode
Binnen de afkoelingsperiode van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling is het mogelijk uw aankoop -mits in ongeschonden staat- zonder opgaaf van redenen te retourneren. Receptgeneesmiddelen zijn hiervan uitgezonderd. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997, receptgeneesmiddelen die op en volgens doktersvoorschrift zijn geleverd worden niet retour genomen. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, binnen 14 dagen op uw bankrekening. Alvorens uw product terug te sturen is het noodzakelijk contact op te nemen met de klantenservice om een retournummer te verkrijgen.

4.3. Retouraanvraag
Mocht het geleverde artikel niet overeenkomen met het door u bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid dit artikel retour te zenden binnen 30 dagen na ontvangst. Redenen voor retourzending zijn:

  • Het geleverde artikel komt niet overeen met het bestelde artikel,
  • Het artikel is onbruikbaar door beschadiging tijdens het verzenden,

Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend schriftelijk naar:

eFarma afd. Retourzendingen
Postbus 234
1940 AE Beverwijk

Na beoordeling van uw retour-aanvraag ontvangt u een retournummer.

N.B. Retourzendingen zonder geldig retournummer of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De extra kosten komen voor uw rekening. Retourgezonden goederen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat.

Retourzenden overtollige geneesmiddelen

U kunt overtollige geneesmiddelen retourzenden aan de apotheek eFarma. Retourzenden naar het antwoordnummer kan uitsluitend na overleg met onze klantenservice. In het andere geval verzoeken wij u deze zending voldoende te frankeren.

4.4. Retourbetalingen
Retourbetalingen ingevolge artikel 4.1. en 4.2. geschieden ten bedrage van het netto aankoopbedrag, dat wil zeggen exclusief de gemaakte verzendkosten door de apotheek. De verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de cliënt. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd door eFarma. De eventuele meerkosten zijn volledig voor rekening van de cliënt.

4.5. Retourbetalingen receptplichtige artikelen zonder geldig recept
Wanneer een receptplichtig artikel wordt besteld waarvoor geen geldig recept kan worden overlegd, en de betaling vooraf reeds is voldaan, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de bankrekening van de cliënt onder aftrek van 5 euro administratiekosten. De cliënt heeft de verplichting zich van deze receptplichtigheid -zoals aangegeven op de website van eFarma- te vergewissen alvorens voor de betaling zorg te dragen.

5. Overige voorwaarden

5.1. Algemeen
De administratieve gegevens van de apotheek strekken tot volledig bewijs, tenzij de cliënt het tegendeel bewijst.

5.2. Geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

 

Versie 30 januari 2017

 
Uw mandje bevat 0 artikelenKlik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.