U bent hier: Apotheek - Medische noodzaak
 
Medische noodzaak

Medische noodzaak

Bijwerkingen
Bijwerkingen van geneesmiddelen zijn vrijwel altijd een reactie op de werkzame stof in een geneesmiddel. Omdat de werkzame stof in een merkloos geneesmiddel exact hetzelfde is als de werkzame stof in het merkgeneesmiddel zullen eventuele bijwerkingen van beide medicijnen ook gelijk zijn.

Hulpstoffen
Naast de werkzame stof bevatten geneesmiddelen ook hulpstoffen. Deze stoffen veroorzaken slechts zeer zelden een bijwerking. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand allergisch is voor een bepaalde hulpstof.

Allergie
In geval van een allergie zal de arts bekijken welke hulpstoffen aan het geneesmiddel zijn toegevoegd en een ander geneesmiddel voorschrijven waarin deze hulpstof niet voorkomt. Waar mogelijk is dit een ander merkloos geneesmiddel.

Vergoedingsbeleid "Medische Noodzaak"
Binnen de diverse soorten vergoedingsbeleid die de zorgverzekeraars in Nederland hanteren (preferentiebeleid, IDEA-model, laagste prijsgarantie etc.) moeten de zorgverzekeraars ruimte bieden om tegemoet te komen aan verzekerden die op medische gronden het aangewezen geneesmiddel niet kunnen gebruiken. Men noemt dit "Medische Noodzaak" (MN).

Het gaat hier om een hoge uitzondering; slechts als het medisch onverantwoord is dat behandeld wordt met een door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel bestaat aanspraak op een ander geneesmiddel. Gedacht moet worden aan aantoonbare verminderde werkzaamheid, bijwerkingen en/of allergische reacties.

Vergoeding van een dergelijk middel in afwijking van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar is dus een uitzondering. Wij hanteren daarom het volgende beleid:

  1. De arts heeft Medische Noodzaak (MN) op het recept vermeld.
  2. Er moet aangetoond worden dat het preferente middel eerder door een apotheek is verstrekt. Er moet dus uit de afleverhistorie van de apotheek blijken dat het met het preferente middel is geprobeerd. Wij vragen u daarom een uitdraai van de afleverhistorie te overleggen waaruit dit blijkt.
  3. Er wordt door ons een hulpstoffen analyse gedaan. Door de samenstelling van het preferente middel en de (eventuele)overige middelen die u gebruikt te vergelijken, bekijken wij welke hulpstoffen verantwoordelijk kunnen zijn voor de ongewenste bijwerkingen, en in de literatuur als verdachte hulpstoffen zijn aangemerkt. Zo vallen hulpstoffen die in de normale voeding worden gebruik zoals rijst- of aardappelzetmeel uit.
  4. Er wordt nagegaan of verschillen in het afgifte- en opnamepatroon (bio-availability) verantwoordelijk kunnen zijn voor een verminderde effectiviteit of verhoogde kans op bijwerkingen. Bij sommige middelen is dit van invloed (b.v. anti-epileptica), bij andere middelen is dit niet relevant.
  5. Aan de hand van de bovenstaande gegevens bepaalt de apotheker, zonodig in overleg met de voorschrijver of er tot vergoeding kan worden overgegaan. Zo niet, dan wordt het middel niet vergoed, en komt het medicijn voor eigen rekening. U ontvangt daarvoor dus een nota.

N.B.
Apotheek eFarma is altijd bereid het middel te verstrekken. Indien leverbaar kunt u het gewenste middel dus verkrijgen, zonder vergoeding door uw zorgverzekeraar. Vallen uw medicijnkosten binnen uw eigen risico? Kies dan voor "zelf betalen".
Het "Formulier medische noodzaak" houdt niet met alle bovenstaande facetten rekening, en wordt om die reden niet meer gehanteerd.

 

 

 
Uw mandje bevat 0 artikelenKlik op de letter en zoek op naam van het medicijn
Medicijnen die niet bij elkaar passen
Meer over bijwerkingen
Uitleg over preferentiebeleid, contraindicatie, medicijnprijzen etc.
Adviezen over zelfmedicatie
Verlaag uw eigen risico met onze bonusregeling
Informatie over het preferentiebeleid van zorgverzekeraars
Bonuspunten
vanaf €35,-5%
vanaf €75,-10%
Het aantal punten wordt berekend als percentage van het totaalbedrag exclusief de verzendkosten.

1 bonuspunt komt overeen met 10 eurocent, te besteden bij uw volgende bestelling.